Szkolne dokumenty

Regulamin Biblioteki Szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjny i Sportowymi nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach.

Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjny i Sportowymi nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach.

Szkolny zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych na rok szkolny 2023/2024.

Programy nauczania obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach w roku szkolnym 2023/2024.

Karta informacyjna o dziecku przyjętym do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach.

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku.

Regulamin monitoringu wizyjnego (ZARZĄDZENIE Nr 11/2022).

ZARZĄDZENIE Nr 4/2022 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5

Szkolny program wychowawczy-profilaktyczny na lata 2022-2023.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej (01-02-2021).

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w PSP Nr 5 (Zarządzenie Nr 13/2020).

Statut Szkoły (14-12-2022).

Procedury działań interwencyjnych nauczycieli. (11-2017).

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. (2021).

Zasady organizacji wycieczek (11-2023).

Regulamin świetlicy szkolnej (11-2017).

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego Librus.] Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego Librus (11-2017).

Regulamin Rady Pedagogicznej (11-2017).