RADA RODZICÓW

Wpłaty na Radę Rodziców

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na konto:
44 9141 0005 0008 7825 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Pionkach.
w tytule przelewu proszę wpisać:
Wpłata na Radę Rodziców, Imię i nazwisko dziecka, klasa