CERTYFIKATY

Nasza szkoła bierze udział w różnych akcjach i działaniach nie tylko w obszarze lokalnego środowiska, ale także w programach ogólnokrajowych. Otrzymujemy mnóstwo dyplomów, nagród i wyróżnień.
Na specjalną uwagę zasługują liczne certyfikaty, uzyskane w różnych projektach. Niektóre z nich możecie obejrzeć na poniższych skanach i zdjęciach. Z czasem będą pojawiać się tutaj nowe pozycje.