SAMORZĄD

Skład Samorządu Uczniowskiego 
w roku szkolnym 2023/2024

 przewodnicząca: Gabriela Dębska, kl. 7c 
w-ce przewodniczący: Ethan Skóra, kl. 7c 
sekretarz: Ewelina Cieślak, kl. 7c 


Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Katarzyna Wdowiak-Szczepanik 
Katarzyna Janas 
Wojciech Banaś