SAMORZĄD

Skład Samorządu Uczniowskiego 
w roku szkolnym 2020/2021

 przewodnicząca: Zuzanna Bolek, kl. 8a 
w-ce przewodnicząca: Zuzanna Wilczyńska, kl. 7a 
sekretarz: Jakub Dębski, kl. 7b 
członkowie: Kornelia Piwońska, kl. 6a 
Wojciech Kaczor, kl. 6c 
Aleksandra Chrzanowska, kl. 6b

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Dorota Podsiadła 
Magdalena Prokopczyk 
Wojciech Banaś 
Leszek Sekuła