Google Workspace (Wcześniej G Suite) – zgoda na przetwarzanie danych

Zgoda rodzica lub opiekuna

 

Szanowni Państwo,

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Pionkach korzystamy z pakietu Google Workspace dla Szkół i Uczelni. Prosimy o Państwa zgodę na utworzenie konta w Google Workspace dla Szkół i Uczelni dla Państwa dziecka i zarządzanie tym kontem. Google Workspace dla Szkół i Uczelni to pakiet narzędzi firmy Google, które ułatwiają pracę w szkołach i są używane przez kilkadziesiąt milionów uczniów i nauczycieli na całym świecie. Pakiet ten zawiera m.in. usługi Gmail, Kalendarz, Dokumenty i Classroom. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pionkach będą korzystać ze swoich kont Google Workspace do wykonywania zadań, komunikowania się z nauczycielami i nauki umiejętności potrzebnych do uczestniczenia w społeczności internetowej XXI wieku.

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z dozwolonymi i niedozwolonymi sposobami przetwarzania danych osobowych Państwa dziecka przez Google, na przykład:

 • Jakie dane osobowe gromadzi Google?
 • Jak Google wykorzystuje te informacje?
 • Czy Google ujawnia dane osobowe dziecka?
 • Czy Google wykorzystuje dane osobowe uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do kierowania reklam?
 • Czy dziecko może udostępniać informacje innym osobom za pomocą konta Google Workspace dla Szkół i Uczelni?

Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu i skontaktowanie się z nami, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania. Aby potwierdzić zapoznanie się z jego treścią i wyrazić swoją zgodę, należy złożyć podpis. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody, nie utworzymy konta Google Workspace dla Szkół i Uczelni dla Państwa dziecka co może utrudnić jego kontakt z nauczycielami i kolegami.

Wyrażam zgodę na utworzenie i obsługę przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Pionkach konta Google Workspace dla Szkół i Uczelni dla mojego dziecka. Udzielam firmie Google pozwolenia na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji dotyczących mojego dziecka wyłącznie w celach wymienionych w poniższym dokumencie.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Barbara Glimasińska

________________________________________________
Imię i nazwisko ucznia                     

________________________________________________      
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna drukowanymi literami        

____________________________       _____________
Podpis rodzica lub opiekuna             Data
Informacje dla rodziców i opiekunów na temat Google Workspace dla Szkół i Uczelni

Poniżej opisano, jakie dane osobowe z kont uczniów są udostępniane firmie Google, oraz podano informacje o tym, w jaki sposób Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia te dane w związku z używaniem kont.

Za pomocą kont Google Workspace dla Szkół i Uczelni uczniowie mogą korzystać z następujących „usług podstawowych” oferowanych przez Google (zostały one opisane na stronie https://workspace.google.com/terms/user_features.html):

 • Gmail;
 • Google+;
 • Kalendarz;
 • Synchronizacja Chrome;
 • Classroom;
 • Cloud Search;
 • Kontakty;
 • Dokumenty, Arkusze, Prezentacje i Formularze;
 • Dysk;
 • Grupy dyskusyjne;
 • Google Hangouts, Google Chat, Google Meet i Google Talk;
 • Jamboard;
 • Keep;
 • Witryny;
 • Vault.

Oprócz tego, konta Google Workspace dla Szkół i Uczelni pozwalają uczniom korzystać z niektórych innych usług Google. Dziecko może mieć dostęp do następujących „usług dodatkowych”  (YouTube, Blogger, Mapy Google) jeżeli zostaną włączone przez administratora domeny.  Listę usług dodatkowych można znaleźć na stronie https://support.google.com/a/answer/181865.

Więcej informacji o usługach dodatkowych oraz różnicach między usługami podstawowymi i dodatkowymi można znaleźć w Centrum pomocy na stronie https://support.google.com/a/answer/6356441 

W Informacjach na temat ochrony prywatności w Google Workspace dla Szkół i Uczelni opisano, jak Google zbiera informacje z kont Google Workspace dla Szkół i Uczelni oraz w jaki sposób ich używa i je ujawnia. Dokument ten jest dostępny na stronie https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html. Należy zapoznać się z całą jego treścią. Poniżej zamieściliśmy odpowiedzi na niektóre najczęstsze pytania:

Jakie dane osobowe gromadzi Google?

W ramach tworzenia konta ucznia Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Pionkach może udostępniać Google niektóre dane osobowe tego ucznia, na przykład jego imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Firma Google może również gromadzić dane osobowe przekazywane bezpośrednio przez uczniów, takie jak numery telefonów wymagane w celu odzyskania konta lub zdjęcia profilowe dodawane do kont Google Workspace dla Szkół i Uczelni.

Ponadto Google gromadzi informacje związane z używaniem usług Google przez uczniów. Obejmuje to m.in.:

 • informacje o urządzeniu, takie jak model, wersja systemu operacyjnego, unikatowy identyfikator oraz informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu;
 • informacje z dziennika, w tym szczegóły używania usług Google, informacje o zdarzeniach związanych z urządzeniem oraz adres IP użytkownika;
 • informacje o lokalizacji gromadzone różnymi metodami, w tym przy użyciu adresów IP, urządzeń GPS i innych czujników;
 • unikatowe dane aplikacji, takie jak numer wersji aplikacji;
 • pliki cookie i dane podobnych technologii, które są używane do gromadzenia i przechowywania informacji o przeglądarce lub urządzeniu, takich jak preferowany język i inne ustawienia.

Jak Google wykorzystuje te informacje?

Google używa danych osobowych uczniów do udostępniania, obsługi i ochrony podstawowych usług Google Workspace dla Szkół i Uczelni. Google nie wyświetla reklam w obrębie podstawowego zestawu usług ani nie używa danych osobowych pochodzących z tych usług do celów reklamowych.

Google używa informacji ze wszystkich usług dodatkowych do udostępniania, obsługi, ochrony i ulepszania tych usług oraz opracowywania nowych, a także do ochrony firmy Google i użytkowników jej usług. Google może również używać tych informacji do proponowania treści lepiej dostosowanych do potrzeb, np. dokładniejszych wyników wyszukiwania. Google może łączyć dane osobowe z jednej usługi z informacjami, w tym danymi osobowymi, z innych usług Google.

Czy Google wykorzystuje dane osobowe uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do kierowania reklam?

Nie. W przypadku użytkowników Google Workspace dla Szkół i Uczelni ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Google nie wykorzystuje żadnych danych osobowych (ani żadnych informacji związanych z kontem Google Workspace dla Szkół i Uczelni) do kierowania reklam. Dotyczy to zarówno usług podstawowych, jak i innych usług dodatkowych używanych na koncie Google Workspace dla Szkół i Uczelni.

Czy dziecko może udostępniać informacje innym osobom za pomocą konta Google Workspace dla Szkół i Uczelni?

[W zależności od szkoły / rejonu szkolnego] Możemy zezwalać uczniom na dostęp do usług Google, takich jak Dokumenty Google i Witryny, które zawierają funkcje umożliwiające udostępnianie informacji innym użytkownikom lub szerszemu gronu osób. Informacje udostępnione publicznie mogą podlegać indeksowaniu przez wyszukiwarki, np. Google.

Czy Google ujawnia dane osobowe dziecka?

Google nie udostępnia danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza firmy Google, jeśli nie zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 • Zgoda rodzica lub opiekuna. Google może udostępnić dane osobowe niepełnoletnich użytkowników firmom, organizacjom lub osobom spoza firmy Google za zgodą rodziców tych użytkowników, możliwą do uzyskania przez szkoły korzystające z Google Workspace dla Szkół i Uczelni.
 • Przy pomocy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pionkach. Konta Google Workspace dla Szkół i Uczelni są zarządzane przez szkoły. Administratorzy w tych placówkach mają dostęp do informacji przechowywanych na tych kontach.
 • Udostępnianie w związku z przetwarzaniem danych poza Google Dane osobowe możemy przekazywać podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je na potrzeby Google zgodnie z naszymi instrukcjami i Informacjami na temat ochrony prywatności w Google Workspace dla Szkół i Uczelni oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.
 • Udostępnianie ze względów prawnych Google udostępni dane osobowe innym firmom, organizacjom lub osobom spoza Google, jeśli stwierdzi w dobrej wierze, że dostęp do tych danych, ich wykorzystanie, przechowywanie lub ujawnienie są niezbędne, aby:
  • zapewniać zgodność z obowiązującym prawem, przepisami, procedurą prawną lub prawomocnym żądaniem instytucji państwowej;
  • egzekwować obowiązujące Warunki korzystania z usługi, w tym badać potencjalne naruszenia;
  • wykrywać oszustwa i zapobiegać ich występowaniu, a także rozwiązywać inne problemy dotyczące oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
  • chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo firmy Google, użytkowników jej usług oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Google udostępnia również informacje niezawierające danych osobowych – np. informacje o trendach w korzystaniu z usług Google – swoim partnerom oraz do użytku publicznego.

Jakie prawa ma rodzic lub opiekun?

Przede wszystkim mogą Państwo zgodzić się na zbieranie i używanie przez Google informacji o Waszym dziecku. W razie niewyrażenia zgody nie utworzymy konta Google Workspace dla Szkół i Uczelni dla Państwa dziecka, a Google nie będzie zbierać ani wykorzystywać informacji o Państwa dziecku zgodnie z opisem zawartym w tym dokumencie.

Po wyrażeniu zgody na korzystanie z Google Workspace dla Szkół i Uczelni przez Wasze dziecko otrzymują Państwo możliwość wglądu na konto dziecka i mogą Państwo poprosić o usunięcie tego konta. W tym celu należy skontaktować się z michal.warchol@psp5.pionki.pl. Jeśli chcą Państwo nakazać zaprzestanie dalszego zbierania lub używania informacji o Waszym dziecku, mogą Państwo poprosić nas o ograniczenie dostępu dziecka do funkcji lub usług za pomocą dostępnych metod albo o całkowite usunięcie konta dziecka. Aby wyświetlić dane osobowe i ustawienia konta oraz zarządzać nimi, można również wejść na stronę https://myaccount.google.com (wymagane jest zalogowanie na konto Google Workspace dla Szkół i Uczelni).

Co mam zrobić, jeśli nadal mam pytania lub chcę dowiedzieć się więcej?

W przypadku pytań związanych z prawami rodziców lub używaniem przez nas kont Google Workspace dla Szkół i Uczelni należy skontaktować się ze szkolnym administratorem usługi Google Workspace dla Szkół i Uczelni. Więcej informacji na temat tego, jak Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w celu świadczenia usług można znaleźć w Centrum ochrony prywatności Google Workspace dla Szkół i Uczelni (na stronie https://www.google.com/edu/trust/), Informacjach na temat ochrony prywatności w Google Workspace dla Szkół i Uczelni (na stronie https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) oraz Polityce prywatności Google (na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/).

Usługi podstawowe Google Workspace dla Szkół i Uczelni są świadczone w ramach umowy na korzystanie z Google Workspace dla Szkół i Uczelni (dostępnej na stronie https://www.google.com/apps/intl/pl/terms/education_terms.html)