Szkolne Eliminacje do Małego Konkursu Recytatorskiego i Warszawskiej syrenki

18 marca 2021r. roku odbyły się szkolne eliminacje do dwóch konkursów recytatorskich: Mały Konkurs Recytatorski i Warszawska Syrenka. Spośród dużej liczny uczniów, którzy zaprezentowali komisji swoje utwory, do II etapu zakwalifikowane zostały: Mały Konkurs Recytatorski: Miłosz Cieślika kl. 2a, Łucja Grudzień kl. 3a, Ksawery Cieślika kl 2b, Oliwia Bakuły klasa

Patroni roku 2021

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił patronów roku 2021. Uhonorowani zostali: Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja i kard. Stefana Wyszyńskiego. Rok ten ogłoszono również rokiem Konstytucji 3 Maja i Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przygotowała -Sylwia Gałek