Sukcesy uczniów w 44. Konkursie Recytatorskim Warszawska Syrenka

Warszawska Syrenka to konkurs, który jest organizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie  i odbywa się w czterech etapach. Zadaniem uczestników było opracowanie dwóch tekstów literackich i wyrecytowanie ich w oryginalny sposób. Jury każdego etapu oceniało dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę mowy, ogólny wyraz artystyczny oraz wymowę. W etapie wojewódzkim recytacje uczniów

XXXVIII Mały Konkurs Recytatorski

Mały Konkurs Recytatorski odbywa się w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. Konkurs jest trzyetapowy i każdy uczestnik recytuje 2 wiersze poetów polskich. Myślą przewodnią Konkursu jest rozbudzanie wrażliwości dziecka na kulturę słowa, piękno języka polskiego i zapoznanie go z najcenniejszymi dziełami literatury polskiej. W etapie miejskim