REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ MOIMI OCZAMI”

Organizator konkursu: Zespół ds. integracjiCele konkursu: – propagowanie idei integracji;– wzbudzanie w dzieciach tolerancji i empatii na odmienność w zachowaniu i wyglądzie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności;– rozwijanie wyobraźni i talentu plastycznego.Warunki uczestnictwa: 1. Konkurs jest skierowany do uczniów PSP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Pionkach.2. Konkurs będzie oceniany w