Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa w naszej szkole.

6 czerwca 2023r. gościliśmy aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa, którzy zaprezentowali nam dwa spektakle profilaktyczne. Uczniowie klas I-III obejrzeli spektakl pt. „Na tropie afery, gdzie podziały się litery”, który w dobie telefonów, komputerów, tabletów promował czytelnictwo. Celem przedstawienia było zachęcenie do czytania, przypomnienie, że dzięki książkom zdobywamy

„PIĄTKA” W JURZE KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ – DZIEŃ TRZECI

Trzeci dzień pobytu w Jurze był także pełen wrażeń. Przewodniczką była pani Agnieszka Tatarek. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Jaskini Nietoperzowej. Następnie jechaliśmy dołem doliny, która od potoku biorącego tu początek przyjęła nazwę Doliny Prądnika. Oto dzień na wędrówkę po Ojcowskim Parku Narodowym. Najpierw minęliśmy ruiny zamku z basztą i wieżą bramną,