REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ MOIMI OCZAMI”

Organizator konkursu: 
Zespół ds. integracji
Cele konkursu: 
– propagowanie idei integracji;
– wzbudzanie w dzieciach tolerancji i empatii na odmienność w zachowaniu i wyglądzie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
– rozwijanie wyobraźni i talentu plastycznego.
Warunki uczestnictwa: 
1. Konkurs jest skierowany do uczniów PSP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Pionkach.
2. Konkurs będzie oceniany w II kategoriach wiekowych:
 klasy I – III,
 klasy IV – VIII.
3. Technika prac jest dowolna, format A 3 lub A 4.
4. Prace powinny być podpisane na odwrocie kartki – imię, nazwisko i klasa.
5. Prace należy wykonać do 22 XI 2023 r. i dostarczyć do p. Anety Gałkowskiej lub p. Lidii Jaroszek.
6. Prace nie podlegają zwrotowi.
Ogłoszenie wyników: 
Zwycięzcy zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród w wyznaczonym przez organizatora terminie (początek grudnia)