UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W „PIĄTCE”.

Jak co roku 1 września 2022 roku uczniowie PSP nr 5 rozpoczęli nowy rok szkolny.
W naszej szkole inauguracja odbyła się z podziałem na dwie tury: klasy 5-8 o godzinie 9.00, a klasy 1-4 o godzinie 9.45. W sali gimnastycznej zebrali się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. W drugiej turze uroczystość uświetnili zaproszeni goście: pani wiceburmistrz Kamila Kaczorowska, pani kierownik Wydziału Edukacji Magdalena Mucha, ksiądz proboszcz Mariusz Wincewicz. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu narodowego glos zabrała pani dyrektor Barbara Glimasińska. Na początku swojego przemówienia serdecznie powitała zebranych gości i całą społeczność szkolną. Następnie odczytała fragmenty listu Ministra Edukacji Narodowej. Przekazała także bieżące informacje dotyczące organizacji pracy szkoły oraz przedstawiła nowych nauczycieli, którzy rozpoczynają prace w murach naszej szkoły oraz wychowawców klas pierwszych i czwartych. Głos zabrała również wiceburmistrz pani Kamila Kaczorowska, która życzyła zebranym uczniom, nauczycielom i rodzicom, aby rozpoczynający się nowy rok szkolny obfitował w same sukcesy.
 
Ważnym momentem uroczystości było pasowanie na ucznia. Jest to szczególna chwila, która na długo pozostanie w pamięci każdego ucznia klasy pierwszej. To wtedy dzieci zostają przyjęte do grona uczniów szkoły. Pasowania dokonali pani dyrektor Barbara Glimasińska, pani wiceburmistrz Kamila Kaczorowska, ksiądz proboszcz Mariusz Wincewicz.
 
Na koniec uroczystości dyrektor szkoły życzyła wszystkim owocnej pracy w nadchodzącym roku szkolnym i zaprosiła społeczność szkolną do udziału w uroczystej mszy świętej z okazji 83 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Po zakończeniu inauguracji uczniowie udali się na pierwsze po wakacjach spotkania z wychowawcami klas.