Mazowiecki program stypendialny …

Jan Wojda z klasy 7b został stypendystą w ramach projektu: ,,Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2022/2023″. Janek będzie rozwijał swoje zainteresowania z matematyki.

Opiekę nad jego projektem pełni p. Mariola Szwankowska.

Jak podsumowanie projektu powstała prezentacja przedstawiająca różne aspekty budowy Piramidy Cheopsa.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.