CZEMU WARTO UCZYĆ SIĘ PROGRAMOWANIA?

Programowanie rozwija umysł! … a dokładnie rozwija takie umiejętności jak: -Kreatywność!… to twórcza praca, która w niesamowity sposób rozbudza wyobraźnię -Cierpliwość! … sprawdzenie kodu w poszukiwaniu błędu zawsze wymaga trochę czasu -Logiczne myślenie! … każda linijka kodu ma swoje znaczenia i wpływ na wynik końcowy -Konsekwencja w dążeniu do celu!

Moja Mała Ojczyzna

W piątek uczniowie koła fotograficznego działającego w PSP nr 5 w Pionkach z klasy 4a mieli okazję uczestniczyć w wystawie pokonkursowej IV Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Moja Mała Ojczyzna”. Spośród 342 nadesłanych prac, zakwalifikowano do wystawy pokonkursowej 99 prac, w tym prace dwojga uczniów z naszej szkoły – Krzysztofa Kowalskiego i