Mazowiecki program stypendialny …

Jan Wojda z klasy 7b został stypendystą w ramach projektu: ,,Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2022/2023″. Janek będzie rozwijał swoje zainteresowania z matematyki. Opiekę nad jego projektem pełni p. Mariola Szwankowska. Jak podsumowanie projektu powstała prezentacja przedstawiająca różne aspekty budowy