Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w PSP nr 5

Dzień 3 grudnia jak każdego roku w naszej szkole jest ważny ze względu na to, że mamy na każdym poziomie nauczania klasy integracyjne. Dla uczniów został ogłoszony konkurs plastyczny pod hasłem „Świat bez barier”. Uczniowie wykonali prace, w których przedstawili świat przyjazny osobom niepełnosprawnym. Szczególnie cieszy nas fakt, że dużo