Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w PSP nr 5

Dzień 3 grudnia jak każdego roku w naszej szkole jest ważny ze względu na to, że mamy na każdym poziomie nauczania klasy integracyjne. Dla uczniów został ogłoszony konkurs plastyczny pod hasłem „Świat bez barier”. Uczniowie wykonali prace, w których przedstawili świat przyjazny osobom niepełnosprawnym. Szczególnie cieszy nas fakt, że dużo prac wykonały dzieci z klas integracyjnych, w tym same osoby niepełnosprawne. Jury przyznało po 3 miejsca na poziomie klas I – IV i na poziomie V – VIII oraz po 3 wyróżnienia.
Wyniki konkursu

Klasy I- IV
1 miejsce – Gabriela Ośka kl.3c
2 miejsce – Adam Prygiel kl.3a
3 miejsce – Jakub Sapijaszka kl. 3a
Wyróżnienia: Kornelia Wiesztal kl. 3b, Julia Kołodziej kl. 1a, Zofia Boryczka kl. 1c

Klasy V – VIII
1 miejsce – Nadia Chodkiewicz kl.6b
2 miejsce – Oliwia Maj kl. 8b
3 miejsce – Karolina Molenda kl.8b i Igor Dziuba kl. 8b
Wyróżnienia: Maksymilian Bieniek kl.8b, Igor Cieślakowski kl. 6b, Amelia Grudzień kl. 7b

Wioletta Banaś