Warsztaty dla uczniów „Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych: alkohol, papierosy, e-papierosy, dopalacze, narkotyki”

28 listopada 2022 r. uczniowie klas siódmych i ósmych wzięli udział w warsztatach dotyczących uzależnień od substancji psychoaktywnych. W trakcie dwugodzinnych spotkań w każdej z klas trener z Polskiego Centrum Profilaktyki – Pani Sylwia Zaczek – przybliżyła uczniom takie zagadnienia jak: Co to jest uzależnienie? Jak w zdrowy sposób unikać uzależnień?