Warsztaty dla uczniów „Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych: alkohol, papierosy, e-papierosy, dopalacze, narkotyki”

28 listopada 2022 r. uczniowie klas siódmych i ósmych wzięli udział w warsztatach dotyczących uzależnień od substancji psychoaktywnych. W trakcie dwugodzinnych spotkań w każdej z klas trener z Polskiego Centrum Profilaktyki – Pani Sylwia Zaczek – przybliżyła uczniom takie zagadnienia jak: Co to jest uzależnienie? Jak w zdrowy sposób unikać uzależnień? Jak konstruktywnie odmawiać? Uczniowie dowiedzieli się również jak przebiega cykl uzależnienia, jakie są jego fazy oraz główne objawy. Omówione zostały poszczególne używki, takie jak papierosy, alkohol, narkotyki, w tym dopalacze oraz e-papierosy. Miała miejsce projekcja filmu edukacyjnego ”Uzależnienia, czyli za bliskie spotkania z używkami”. Podczas pracy w grupach uczniowie zastanawiali się jak skutecznie odmawiać oraz dzielili się swoją wiedzą na temat panujących przekonań dotyczących substancji uzależniających – ustalali, czy jest to prawda czy fałsz.
Profilaktyka uzależnień jest jednym z działów Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, przyjętego do realizacji – jak w każdym roku – tak i w bieżącym roku szkolnym. W związku z powyższym w szkole omawiane są zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia, przekazywanie są informacje o konsekwencjach zażywania środków uzależniających oraz o prawidłowych postawach asertywnych wobec zagrożeń.

Ewa Januszewska