Sukces Gabrysi!

22.03.2024 r. odbyło się uroczyste rozdanie nagród laureatom Konkursu Wiedzy Pożarniczej pn. „Test wiedzy – praca Straży Pożarnej”, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Radomiu w ramach Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2022-2024 „Bezpieczny Powiat Radomski”. Uczennica naszej szkoły Gabriela Dębska z klasy

Międzyszkolny Turniej Matematyczny PIRAMIDA

7 marca 2023 r. odbył się I Międzyszkolny Turniej Matematyczny PIRAMIDA dla klas piątych, objęty Honorowym Patronatem Burmistrza miasta Pionki. Głównym organizatorem turnieju była Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach. Uczestnikami byli uczniowie reprezentujący wszystkie klasy piąte szkół podstawowych miasta