Turniej matematyczny PIRAMIDA

Turniej matematyczny „PIRAMIDA” został objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Pionki, Pana Roberta Kowalczyka. Pierwsza edycja turnieju odbędzie się 7 marca 2024 roku. Uczestnikami turnieju będą uczniowie klas piątych szkół podstawowych Miasta Pionki.Pani Dyrektor, Barbara Glimasińska i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 im. Jana Pawła

Mazowiecki program stypendialny …

Jan Wojda z klasy 7b został stypendystą w ramach projektu: ,,Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2022/2023″. Janek będzie rozwijał swoje zainteresowania z matematyki. Opiekę nad jego projektem pełni p. Mariola Szwankowska. Jak podsumowanie projektu powstała prezentacja przedstawiająca różne aspekty budowy

Nikodem laureatem I miejsca w konkusie powiatowym

W dniu 20.06.2023 roku w Starostwie Powiatowym w Radomiu odbyło się wręczenie nagród w Konkursie Wiedzy Pożarniczej pn. „Test z wiedzy – praca Straży Pożarnej” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Radomiu w ramach Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2022 – 2024 „Bezpieczny