Uczymy się udzielania pierwszej pomocy

22 listopada 2022 r. pielęgniarka – ratownik medyczny z SPZZOZ – Szpitala w Iłży przeprowadziła bezpłatny kurs pomocy przedmedycznej dla uczniów klas ósmych naszej szkoły.Celem szkolenia było wyrobienie odpowiednich postaw u dzieci i młodzieży oraz przygotowania ich do natychmiastowego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia poszkodowanego.Prowadząca