Uczymy się udzielania pierwszej pomocy

22 listopada 2022 r. pielęgniarka – ratownik medyczny z SPZZOZ – Szpitala w Iłży przeprowadziła bezpłatny kurs pomocy przedmedycznej dla uczniów klas ósmych naszej szkoły.
Celem szkolenia było wyrobienie odpowiednich postaw u dzieci i młodzieży oraz przygotowania ich do natychmiastowego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia poszkodowanego.
Prowadząca zapoznała uczestników z aktami prawnymi dotyczącymi udzielania pomocy poszkodowanemu np. w wypadku samochodowym. Uczniowie dowiedzieli się o zachowaniu w przypadkach omdleń, postępowaniu przy padaczce i o zasadach prowadzenia resuscytacji, którą przeprowadzali na fantomach niemowlęcia, kobiety i mężczyzny.
Przećwiczyli także kolejność działań na osobie poszkodowanej, układając ją w pozycji bezpiecznej.
Uczniowie uzyskali informacje o postępowaniu przy: złamaniach, zranieniach, krwotokach, oparzeniach, zadławieniach i zakrztuszeniach.

Warto pamiętać o podstawowych zasadach udzielania pierwszej pomocy i … oby nigdy nie musiały się przydać.

Izabela Warchoł