Zwiedzamy Szkolną Izbę Regionalną

Szkolna Izba Regionalna to miejsce ukazujące kulturę i dawne życie mieszkańców Ziemi Mazowieckiej. Zadaniem jej jest upowszechnianie tradycji, kultury oraz spuścizny historycznej naszego miasta i okolic. Zgromadzono tu przedmioty codziennego użytku: narzędzia gospodarcze, cepy do młócenia zboża, grabie, sierpy, maselnice, kołowrotki, elementy zdobnicze, meble, zastawy stołowe, tradycyjną kuchnię węglową, garnki oraz inne historyczne pamiątki. Zgodnie z priorytetami ministra edukacji na rok szkolny 2021/2022 uczniowie klasy III A z entuzjazmem obejrzeli eksponaty zgromadzone w naszej kolorowej Szkolnej Izbie Regionalnej.