TYDZIEŃ EKO

22 kwietnia po raz kolejny będziemy obchodzić w naszej szkole Dzień Ziemi. Tydzień poprzedzający ten dzień tj. 15 – 19 kwietnia 2024 r. został ogłoszony TYGODNIEM EKO. Każdy dzień TYGODNIA EKO był poświęcony innym zagadnieniom związanym z ekologią. Do każdego dnia przypisany był inny kolor i odpowiednia tematyka. I tak:
Poniedziałek 15 kwietnia
Dzień Pszczół – kolor czarno – żółty.
Pszczoły odgrywają duże znaczenie w środowisku naturalnym. Pamiętajmy, że gdy zginą pszczoły, zginie i człowiek. Na zajęciach uczniowie wraz z nauczycielami próbowali odpowiedzieć na pytania: Jak przebiega proces zapylania? Jakie są przyczyny ginięcia pszczół? Jak pomóc zapylaczom? Jakie właściwości mają różne miody?

Wtorek 16 kwietnia
Dzień Wody – kolor niebieski.
Woda to życie. Uczniowie poznali znaczenie wody, budowę cząsteczki wody oraz jej niezwykłe właściwości fizyczne. Zapoznali się również z pojęciem wirtualnej wody oraz z koniecznością oszczędzania wody.

Środa 17 kwietnia
Dzień Zdrowia – kolor biały.

Uczniowie wraz z nauczycielami utrwalili zasady związane z zachowaniem i utrzymaniem zdrowia, zasadami związanymi z prawidłowym odżywianiem i znaczeniem ruchu oraz szkodliwością nałogów.

Czwartek 18 kwietnia
Dzień Ekologa – kolor zielony.
Przeprowadzono w klasach lekcje na temat zagrożeń Ziemi – dziura ozonowa, kwaśne deszcze, efekt cieplarniany, ginące środowiska – przyczyny, skutki oraz zapobieganie zagrożeniom. Uczniowie wraz z nauczycielami utrwalili wiadomości na temat segregacji śmieci – długość rozkładania się poszczególnych produktów.

Piątek 19 kwietnia
Dzień Odnawialnych Źródeł Energii – kolor żółty.
Energia odnawialna to taka, która pochodzi z naturalnych i nieograniczonych źródeł, takich jak słońce, wiatr, woda, geotermia czy biomasa. Uczniowie poznali wykorzystanie energii odnawialnej oraz jak wpływa na ochronę środowiska i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych .

Tabor Izabella