Patroni roku 2021

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił patronów roku 2021. Uhonorowani zostali: Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja i kard. Stefana Wyszyńskiego.

Rok ten ogłoszono również rokiem Konstytucji 3 Maja i Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Przygotowała -Sylwia Gałek