Na niebiesko dla autyzmu

2 kwietnia Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Światowym Dniem Świadomości Autyzmu, jest to ogólnoświatowa inicjatywa „Na niebiesko dla autyzmu”. Włączając się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu chcemy przyczynić się do zmiany sposobu postrzegania osób ze spektrum autyzmu. Jego głównym celem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa i wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. Skupiajmy się na akceptacji oraz wspieraniu. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) około jedno na 100 dzieci jest w spektrum autyzmu, który stanowi zróżnicowaną grupę objawów związanych z rozwojem mózgu. Autyzm to specyficzny sposób pracy układu nerwowego. To zjawisko o bardzo szerokim zakresie i wielu odcieniach, stanowiące wachlarz zróżnicowanych cech, zachowań i objawów. Symbolem autyzmu jest kolor niebieski, a także stały się nim również puzzle, ponieważ, rozumienie i postrzeganie świata przez autystów jest coraz lepiej poznane, ale wciąż wiele elementów układanki nie zostało jeszcze zgłębionych. Zdolności i potrzeby osób w spektrum autyzmu są różne i mogą ewoluować w czasie. Dlatego tak ważna jest potrzeba uwzględnienia złożoności, różnorodności i indywidualności osób w spektrum autyzmu. Starajmy się zwiększać świadomość innych uwrażliwiając ich i zwracając uwagę na problemy z jakimi borykają się osoby w spektrum autyzmu oraz ich rodziny, takie jak brak zrozumienia czy wykluczenie społeczne. Pamiętajmy, że osoby te mają prawo do równych szans i traktowania z szacunkiem i godnością. Pamiętaj:
– Nie komentuj naszego zachowania stojąc tuż obok, to jest przykre dla nas i dla naszych rodziców.
– Nie oceniaj.
– Nie śmiej się z nas, nie traktuj nas, jakby nas nie było.
Problemy osób z niepełnosprawnościami wynikają często z barier, które sami niepotrzebnie tworzymy bojąc się inności. Umiejętność otwierania się na to co inne, zainteresowanie drugim człowiekiem i jego losem to wartości, o których warto przypominać. Z okazji obchodów ŚWIATOWEGO DNIA ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU nasi uczniowie uczestniczyli w pogadankach i uświadomili sobie, że osoby ze spektrum autyzmu odbierają świat inaczej niż większość z nas. Uczniowie wraz z nauczycielami przyszli do szkoły ubrani w kolorze niebieskim. Starajmy się lepiej zrozumieć, aby łatwiej wspólnie funkcjonować w społeczeństwie.