Mini laboratorium elektroniki

Nie tylko podczas zajęć lekcyjnych z fizyki, ale też podczas zajęć dodatkowych mamy możliwość wykorzystywania zestawów części elektronicznych i multimetrów zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Prąd, napięcie, rezystancja, prawo Ohma i Kirchhoffa sprawdzane są w praktyce. Tym razem badaliśmy funkcje kondensatorów.