II Powiatowy Turniej Wiedzy Czytelniczej

17 X 2019 r. cztery trzyosobowe drużyny rywalizowały w II Turnieju Wiedzy Czytelniczej. W trakcie turniejowych zmagań uczestnicy musieli wykazać się między innymi znajomością „Podróży za jeden uśmiech”, „Pałacu pod gruszą” ale i powieści J. K. Rowling „Harry Potter i kamień filozoficzny”.
W finale II Turnieju Wiedzy Czytelniczej pytania ukryte były w balonikach. Dla uczestników przygotowano również scenki teatralne, ale także i tradycyjne formy, które losowano ze szklanej kuli.
Dziewiętnastego listopada w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się II Turniej Wiedzy Czytelniczej zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną przy współudziale oraz Miejskiego Ośrodka Kultury i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Jak podkreśliła dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej głównym celem Turnieju jest rozbudzenie pasji czytelniczych, popularyzacja czytelnictwa a także wyrabianie umiejętności współdziałania i rywalizacji w grupie.

Turniej Wiedzy Czytelniczej to między innymi doskonała motywacja do czytania książek, rozwijanie kompetencji czytelniczych, popularyzacja twórczości literackiej wśród młodzieży, doskonalenie umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji na określony temat, ale również propagowanie mody na czytanie, która na szczęście jak wykazali uczestnicy trwa i nie przemija.
Do rywalizacji zgłosiły się cztery trzyosobowe drużyny – z Czarnej, z Jaroszek i z Jedlni-Kościelnej. Jedyną miejską reprezentację wystawiliśmy my w składzie: Gabriela Kęska, Zuzanna Cygan, Oliwia Dziedzic z kl. VII a (opiekun: p. Izabela Warchoł).
Turniej składał się z dwóch części. W pierwszej uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące wcześniej przeczytanych lektur. Wśród pozycji książkowych znalazły się między innymi takie publikacje jak: „Podróż za jeden uśmiech”, „Pokolenie Teresy”, „Harry Potter i kamień filozoficzny”, „Pałac pod gruszą”, czy „Tomek u źródeł Amazonki”. Każda z drużyn losowała numery poszczególnych pytań, które ukryte były w szklanej kuli. Uczestnicy odgadywali również nazwiska i imiona autora po przeczytaniu krótkiej wzmianki oraz odgadywali tytuł i autora po zaprezentowaniu scenki.
Poprawność odpowiedzi oceniana była przez jury w składzie: Agata Chmielewska Główny Specjalista do spraw imprez w Centrum Aktywności Lokalnej przewodnicząca jury, Grażyna Dąbkowska kierownik Filii w Pionkach Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu oraz Barbara Arak dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko.
W trakcie turnieju oglądaliśmy między innymi scenki rodzajowe, w których wystąpili: Marcin Alot – dyrektor Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach, Ryszard Dybiński – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach oraz pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali atrakcyjne i cenne nagrody ufundowane przez burmistrza Miasta Pionki oraz wójta Gminy Pionki. I chociaż zajęliśmy IV miejsce, to cieszyliśmy się z otrzymanych nagród i wspaniałej zabawy podczas całego turnieju. Do zobaczenia za rok!