Europejski Dzień Języków

W 2001 roku Rada Europy ustanowiła 26. września Europejskim Dniem Języków (EDJ). Z tej okazji w naszej szkole zorganizowane zostały gry językowe mające na celu z jednej strony podkreślenie kluczowej roli języków w pielęgnowaniu naszego dziedzictwa kulturowego, ale z drugiej – zaakcentowanie konieczności uczenia się języków obcych i płynących z tego korzyści.
W tym roku zajęcia zostały zorganizowane dla reprezentantów klas w dwóch grupach wiekowych. Podczas rozwiązywania zagadek językowych liczyła się zarówno szybkość jak i poprawność. Najpierw w potyczkach językowych uczestniczyli uczniowie klas 7-8, a później uczniowie klas 4-6.