Edukacja z wojskiem w „Piątce”

Uczniowie naszej szkoły jako jedyni w mieście wzięli udział w programie edukacyjno-obronnym   „Edukacja z wojskiem”  przygotowanym i realizowanym we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zasadniczym celem programu  jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem. 

Szkolenie obejmowało teorię i praktykę. Poruszane były  treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznali się  m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Korzyści płynące z edukacji z wojskiem obejmują rozwój umiejętności przywódczych, dyscypliny, pracy zespołowej oraz zwiększenie świadomości obronnej.