Dzień Kolorowej Skarpetki

Dzień Kolorowej Skarpetki – Światowy Dzień Zespołu Downa święto obchodzone corocznie 21 marca z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa ustanowione w 2005 roku. Od 2012 roku pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Data 21 marca nie jest przypadkowa –  wiąże się z istotą tego zaburzenia – trisomią 21 chromosomu, powodującą zespół wad wrodzonych u osób nią dotkniętych. Celem tego święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa, zwiększenie świadomości na temat życia i potrzeb osób z zespołem Downa. Ideą tego dnia jest również promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Symbolem Zespołu Downa są kolorowe skarpetki będące synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego z jakim borykają się te osoby.

Wkładając w tym dniu kolorowe skarpetki nie do pary ludzie okazują solidarność z osobami z zespołem Downa i ich rodzinami. Włączamy się w akcje społeczne pokazujące akceptację i zrozumienie. Drobne gesty mają znaczenie, mogą przysłużyć się niwelowaniu barier i przezwyciężaniu krzywdzących stereotypów.

W dniu obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa i Kolorowej Skarpetki, w naszej szkole zapanowała radosna atmosfera. Przygotowane przez dzieci kolorowe skarpetki dekorowały szkołę. Ozdoby te stały się symbolem solidarności z osobami z zespołem Downa. Dzieci oraz pracownicy szkoły przyszli w tym dniu w dwóch różnych, kolorowych skarpetkach, co miało na celu wyrażenie ich indywidualności oraz podkreślenie ważności akceptacji różnorodności wśród ludzi. W trakcie dnia, dzieci uczestniczyły w pogadankach na temat osób z Zespołem Downa. Dzięki tym zajęciom, uczniowie zdobyli nową wiedzę na temat problemów, z jakimi borykają się te osoby oraz w jaki sposób im pomóc i wspierać ich w życiu codziennym. Tego dnia dzieci miały okazję dowiedzieć się o problemach, jakie dotyczą osób z Zespołem Downa, a jednocześnie wyrazić swoją solidarność i poparcie dla tych ludzi poprzez kolorowe skarpety i dekoracje szkoły.