Europejski Dzień Języków

W 2001 roku Rada Europy ustanowiła 26. września Europejskim Dniem Języków (EDJ). Z tej okazji w naszej szkole zorganizowane zostały gry językowe mające na celu z jednej strony podkreślenie kluczowej roli języków w pielęgnowaniu naszego dziedzictwa kulturowego, ale z drugiej – zaakcentowanie konieczności uczenia się języków obcych i płynących z tego