21 lutego – Dzień języka Ojczystego

Dzień ten został ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999 r. Ma on pomóc w zachowaniu, ochronie różnorodności językowej i kulturowej, szczególnie mniejszości narodowych i etnicznych. Każdy wie, że nasz język polski jest piękny, ale nie łatwy. Wiecie, że w języku angielskim czasownik „jeść” ma 5 form, a w języku polskim około 240!

Jeśli chcecie się sprawdzić , jak dobrze znacie język polski, podejmijcie wyzwanie!

LearningApps.org – Dzień języka ojczystego – quiz

WordWall.net – Anagramowy zawrót głowy

Przygotowała- Sylwia Gałek