Spis lektur na rok szkolny 2022/2023

Wykaz lektur w nowej podstawie programowej Szkoła podstawowa – edukacja wczesnoszkolna Propozycja lektur do wspólnego i indywidualnego czytania:   Hans Christian Andersen, Baśnie (do wyboru);  Justyna Bednarek, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciulewych); Jan Brzechwa, Brzechwa dzieciom; Waldemar Cichoń, Cukierku, ty łobuzie!; Agnieszka Frączek, Rany Julek! O tym,