Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

PSP nr 5 przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiego Projektu SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO (SOC), przyjmując tym samym zaproszenie Fundacji Dbam o Mój Z@sięg. Na ten moment gotowość do realizacji projektu zgłosiło ponad 700 szkół w Polsce.
Projekt SOC ma wesprzeć szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji.
Dzięki realizacji projektu nasza szkoła zyskuje:

  • dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie jego realizacji;
  • udział w badaniu naukowym poświęconym relacjom w szkole – we wrześniu 2021;
  • bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu
    e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;
  • możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;
  • wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;
  • dostęp do ogólnopolskiej społeczności SOC umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń;
  • certyfikat dla szkoły potwierdzający realizację projektu.

Projekt „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021. W ramach realizacji projektu będziemy współpracować m.in. z Panem dr Maciejem Dębskim, który poprowadził u nas konferencję online „Bezpieczne korzystanie z mediów cyfrowych”.

Ewa Januszewska

Materiały do pobrania: