XVIII Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
 na Jasną Górę w 15 rocznicę nadania szkole imienia
Jana Pawła II i 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości 11 października 2018 r.


Tegoroczną pielgrzymkę przeżywaliśmy pod hasłem „PROMIENIOWANIE OJCOSTWA”. Tematyka ojcostwa była zawsze bliska Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. „Promieniowanie ojcostwa” to także tytuł jednego z dramatów napisanych przez Karola Wojtyłę. Uczestnikami byli przedstawiciele uczniów klas V-VIII i III GIM, nauczyciele
i rodzice. Wyruszyliśmy spod szkoły wczesnym rankiem, w drodze modliliśmy się i śpiewaliśmy piosenki religijne. Naszym znakiem rozpoznawczym w czasie pielgrzymki były żółto-białe apaszki, transparent niesiony przez dzieci
i oczywiście poczet sztandarowy z kl. VII c..

Pierwszym punktem było zwiedzanie Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz zawierzenie
w modlitwie społeczności szkolnej.Jasnogórskie spotkanie rozpoczęła o godz. 1100 Msza Św. z udziałem pocztów sztandarowych pod przewodnictwem naszego duszpasterza Rodziny Szkół, Księdza Biskupa Radomskiego Henryka Tomasika, następnie modlitwa różańcowa, odczytanie Aktu Zawierzenia Matce Bożej oraz listu do Ojca Świętego Franciszka i na koniec „Hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II”. We Mszy Św. wzięli udział przedstawiciele prawie 500 placówek (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szkół wyższych rozsianych po całej Polsce, a także szkół spoza naszych granic), czyli blisko 15.000 pielgrzymów. W czasie homilii Biskup zwrócił uwagę na tożsamość chrześcijanina w świecie współczesnym i przypomniał najważniejsze wartości nauczania Świętego Jana Pawła II. Tuż przed rozpoczęciem mszy reprezentanci wszystkich placówek wypuścili białe i żółte balony
z pozdrowieniami jako symbol łączności z Bogiem i zasiadającym w niebiosach naszym Patronem.
Nasze spotkanie u Tronu Królowej Polski było ważnym elementem integracyjnym szkół noszących imię Jana Pawła II. Obecność przedstawicieli tak wielu placówek noszących to imię jest świadectwem, że nauczanie naszego Patrona
i wartości, jakimi się w życiu kierował, są dla nas drogowskazem, za którym podążamy. Warto wspomnieć, że nasza szkoła już w 2003 roku była jedną z pierwszych szkół tworzących tę Rodzinę. W tym roku każdy pielgrzym otrzymał
w ramach pakietu pielgrzymkowego znaczek, śpiewnik oraz dziesiątek różańca poświęcony przez Biskupa.
W czasie mszy dziękowaliśmy za naszego Patrona, Świętego Jana Pawła II, wspominając 60 rocznicę sakry biskupiej Ks. Karola Wojtyły (nominacja 4 lipca 1958 roku, a święcenia biskupie 28 września 1958 roku) oraz 40 rocznicę wyboru metropolity krakowskiego na stolicę Piotrową (pamiętny dzień 16 października 1978 roku).
Pielgrzymka wywarła na nas cudowne wrażenia, wspólne spotkanie na Jasnej Górze umocniło naszą wiarę
i rozbudziło pragnienia niesienia dobra, które uosabiał nasz Patron Jan Paweł II. W podniosłej atmosferze, zadowoleni, choć bardzo zmęczeni, powróciliśmy do Pionek.

Izabela Warchoł, Teresa Tkaczyk,
ks. Daniel Reguła
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2018/2019"