Echa z Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Papież zza żelaznej kurtyny”


Mija 40 lat od chwili, gdy 16 października 1978 roku w Watykanie zasiadł Papież Polak, dzisiaj już święty Jan Paweł II. Jego pontyfikat rozpoczęty słowami „Nie lękajcie się…” przyniósł nadzieję milionom, przyczynił się do upadku komunizmu i Związku Sowieckiego.

Włączając się w obchody tej rocznicy i Jubileusz XV lecia nadania imienia PSP nr 5 w Pionkach, w dniach 9 i 10 października 2018 roku nauczycielki naszej szkoły Maria Pęczek i Lidia Wierzbicka uczestniczyły w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Papież zza żelaznej kurtyny. Wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na państwa i Kościoły bloku sowieckiego”, która odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Honorowym patronatem konferencję objęli: Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski, Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Przewodniczący Parlamentu Węgier dr László Kövér. Konferencję otworzyli: Prezes IPN dr Jarosław Szarek i Prezes NEP dr hab. Réka Földváryné Kiss.

W pierwszym dniu konferencji została omówiona „Sytuacja kościołów chrześcijańskich w bloku sowieckim od instalacji reżimu do wyboru Jana Pawła II”. W drugim dniu konferencji można było wysłuchać wykładów na temat: „Reakcje na wybór i wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na sytuację Kościoła w krajach bloku sowieckiego”.

UJ w Krakowie gościł wykładowców z renomowanych uczelni na świecie: Polski, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Czech, Włoch, Stanów Zjednoczonych. Wykładowcy w sposób rzeczowy i bardzo interesujący zapoznali słuchaczy z bezsprzecznym wpływem pontyfikatu Jana Pawła II nie tylko na sytuację Kościoła, ale też sytuację polityczną w wielu krajach.

Konferencja była wspólnym dziełem Instytutu Pamięci Narodowej i węgierskiego Komitetu Pamięci Narodowej (Nemzeti Emlékezet Bizottság). Prezes NEB dr hab. Réka Földváryné Kiss w swoim wystąpieniu zadała szereg pytań. – Kto by pomyślał, jakie będą konsekwencje słów „Nie lękajcie się”? Jaka jest rola papieża w historii? – zastanawiała się szefowa węgierskiego Komitetu Pamięci Narodowej. Dr Szarek akcentował z kolei siłę i aktualność nauki społecznej Jana Pawła II. Według prezesa IPN jest nam ona potrzebna również dzisiaj i powinna być przekazana następnym pokoleniom. Dwa dni obrad w Krakowie podsumował prof. Jan Żaryn (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), który wygłosił wykład, zatytułowany „Jan Paweł II – znaczenie pontyfikatu dla Polski i świata”.

Konferencja była wspaniałą okazją, aby jeszcze raz przypomnieć dzieła i myśli Jana Pawła II nie tylko Polakom, ale przede wszystkim bliższym i dalszy sąsiadom oraz narodom, do których tak niestrudzenie pielgrzymował, zawsze podkreślając bogactwo ich kultury czy dziejów.

Maria Pęczek, Lidia Wierzbicka
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2018/2019"