15 lat minęło…


Rok 2018 jest dla Polaków rokiem szczególnym. Dla społeczności szkolnej PSP nr 5 to rok, w którym zbiegają się dwa jubileusze – 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 15- lecie nadania szkole imienia Jana Pawła II. Jubileuszowe obchody trwały w naszej szkole od stycznia 2018r. Złożyły się na nie liczne przedsięwzięcia: pielgrzymka do Rzymu, wycieczka do Wadowic „Śladami Jana Pawła II”, Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II, konkurs wiedzy o patronie i konkurs plastyczny, gra dydaktyczna związana z postacią Jana Pawła II, wystawa poświęcona Janowi Pawłowi II, memoriał lekkoatletyczny im. Jana Pawła II, Wieczór Talentów, pielgrzymka Rodziny Szkół im Jana Pawła II na Jasną Górę, wystawa fotograficzna dokumentująca pracę i osiągnięcia uczniów i nauczycieli pod hasłem „15 lat pod patronatem Jana Pawła II”, wystawa fotografii artystycznej inspirowanej postacią Jana Pawła II, akcja sprzedaży cegiełek przeznaczonych na fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 15 października 2018 odbyła się gala, którą patronatem objęła Mazowiecka Kurator Oświaty pani Aurelia Michałowska Część oficjalną rozpoczęła Dyrektor szkoły pani Marzena Murawska, która przy budynku szkoły w obecności pocztu sztandarowego serdecznie powitała przybyłych na uroczystość gości: burmistrza pana Romualda Zawodnika, Radnych Miasta Pionki, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu pana Wincentego Lipkę, prof. Marka Wierzbickiego, dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli w Pionkach i w Gminie Pionki,dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej panią Lucynę Wiśniewską, konsultanta MSCDN panią Marię Krzak, dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pionkach panią Marlenę Winiarską, dyrektora Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach pana Marcina Alota, nadleśniczego Nadleśnictwa Kozienice pana Tomasza Sota, kierownika Filii Biblioteki Pedagogicznej w Pionkach panią Grażynę Dąbkowską, wicedyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach panią Martę Kwapisiewicz, przedstawicieli Komisariatu Policji w Pionkach, prezesa spółki PWKC pana Krzysztofa Kowala, proboszcza parafii NMP Królowej Polski w Pionkach ks. Mariusza Wincewicza, panią Irenę Nalewajko. Dyrektor w krótkim przemówieniu podkreśliła doniosłość tego wydarzenia, którego pamiątką będzie posadzenie Dębu Piętnastolecia w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Dąb będzie przypominał o tych uroczystościach w sposób symboliczny, bo jak pisał Jan Paweł II „Myśląc Ojczyzna, powracam w stronę drzewa”.

Następnie nadleśniczy pan Tomasz Sot, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej pani Lucyna Wiśniewska oraz burmistrz pan Romuald Zawodnik posadzili dąb, upamiętniający 15 – lecie nadania szkole imienia Jana Pawła II i 100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Sadzonka dębu to oryginalny potomek dębu „Bartek” – najstarszego pomnika przyrody w Polsce. Uroczyście przecięli wstęgę i odsłonili pamiątkową tablicę goście, uczniowie i Dyrektor Marzena Murawska.

Drugą część uroczystości rozpoczął prof. Marek Wierzbicki, wykładem o Ojcach Niepodległości i naszym patronie Janie Pawle II. Opowieść o Ojczyźnie kontynuowała w swoim muzycznym koncercie orkiestra dęta pod batutą Zbigniewa Bidzińskiego.

Bohaterem naszej uroczystości był nasz patron – Jan Paweł II. Prezentacja przypomniała nam jego postać, jego słowa, które są drogowskazem dla wszystkich ludzi, także dla uczniów. Słowa te wymagają wiele od człowieka, który przecież nie jest doskonały. Ale nasz patron zawsze pokazywał, że jeśli się chce, można osiągnąć wiele. Potwierdzeniem tego była scenka dotycząca osiągnięć uczniów naszej szkoły – uczniów, którzy dzięki chęciom, zaangażowaniu, pracowitości osiągnęli tytuły laureatów i finalistów, zostali zwycięzcami konkursów.

Uroczystość, która nas zgromadziła to dzień wspomnień. Wspomnień o naszym Patronie, ale też o naszej szkole, bo szkoła to nie tylko budynek i przestrzeń, ale przede wszystkim ludzie… To oni ją tworzą – uczniowie, nauczyciele i rodzice. Każdy wspomina szkołę nieco inaczej, dla każdego coś innego było ważne. W podróż wspomnień zabrała nas pani Anna Warchoł, która w latach 90-tych jako uczennica po raz pierwszy przestąpiła próg naszej szkoły. Pani Anna w bardzo ciepły i serdeczny sposób wspominała swoich nauczycieli i pobyt w szkole. Dziękowała nauczycielom za rozwijanie zdolności, zachęcanie do zdobywania wiedzy i sukcesy, jakie tu osiągnęła.

Wspomnienia – to one po latach będą przenosiły nas do dnia, kiedy świętowaliśmy 100 – lecie odzyskania niepodległości oraz 15 – lecie nadania szkole imienia Jana Pawła II. Dlatego poprosiliśmy naszych gości o napisanie i wygłoszenie swoich wspomnień, refleksji, podziękowań i życzeń na kartach z kronik szkolnych. Będą potomnym przypominać o tym wydarzeniu, o nas, którzy pamiętając o przeszłości, kształtują swoją tożsamość. Jak pisał Jan Paweł II: „Naród zaś jest przede wszystkim bogaty ludźmi. Bogaty człowiekiem. Bogaty młodzieżą! Bogaty każdym, który czuwa w imię prawdy, ona bowiem nadaje kształt miłości.

Naszą uroczystość uświetniły występy uczniów naszej szkoły oraz absolwentki Pauliny Mróz, która od pięciu lat jest aktorką musicalową, występuje na deskach Śródmiejskiego Teatru Muzycznego w Warszawie.Zagrała w musicalach takich jak Crease czy Miss Saygon. Paulina zaśpiewała dla nas utwory z musicalu Nędznicy oraz The Waitress. Następnie dołączyła do niej siostra Ada – uczennica naszej szkoły i wspólnie wykonały utwór pt. „Pięknie żyć”.

Nadszedł czas na finał… Utwór „Dni, których nie znamy” i jubileuszowy tort zakończył naszą uroczystość. Pani Dyrektor zaprosiła jeszcze do obejrzenia wystawy i do kącika kulinarnego w stołówce szkolnej.


[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2018/2019"