28-05-2001r.

DZIEŃ ZIEMI W PSP NR 5

    Każdego roku w naszej szkole obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, który wypada 22 kwietnia. W tym czasie zwracamy szczególną uwagę na problemy nękające naszą planetę. Tym bardziej, że w największej mierze to człowiek jest odpowiedzialny za jej skażenie, zaśmiecanie.
    Tradycją stały się spotkania klas IV-VI na sali gimnastycznej (w tym miejscu pragnę podziękować pani v-ce dyr E. Zamorskiej za pomoc w organizacji konkursu) . Uczniowie wybierają po 3 przedstawicieli z każdej klasy, którzy odpowiadają na przygotowane pytania dotyczące spraw ekologii, sozologii. Ale nie tylko od nich zależy, która klasa okaże się najlepsza. Także pozostali uczniowie z poszczególnych klas mają wpływ na końcowy rezultat konkursu, ponieważ i dla nich są zadania do wykonania. Przy tej okazji zwracam ich uwagę na to, że wynik każdego działania, szczególnie w ochronie środowiska zależy od wspólnego działania nas wszystkich. Jednostka nie jest w stanie zrobić tyle co cała grupa. Dzieci wykazują się wiedzą zdobytą w szkole na lekcjach przyrody, wychowawczych oraz tą wyniesioną z domu. Rywalizują ze sobą, ale jednocześnie wszyscy dobrze się bawią. Pomiędzy poszczególnymi zadaniami jest czas na piosenkę ekologiczną (dziękuję p. Annie Kuczmerze za naukę jej uczniów klas V), wiersz lub hasło związane z ochroną przyrody.
    Dla klas IV i V przygotowałam zestawy pytań, które uwzględniały różne aspekty ochrony przyrody. Dzieci wskazywały na konkretne działania zmniejszające zużycie wody, zanieczyszczenie powietrza. Wykazały się wiedzą jak oszczędzać energię, co zrobić ze zużytymi bateriami i dlaczego, na czym polega segregacja śmieci, dlaczego należy chronić lasy i zbierać makulaturę.
    Ważne jest to, żeby tą wiedzę wykorzystywały w praktyce, w codziennym życiu. Nie mogą np. segregować odpadów, choć świetnie wiedzą jaki kolor mają pojemniki na poszczególne odpady. Nie mogą, bo w naszym mieście ich po prostu nie ma.
W tej części konkursu ekologicznego I miejsce zdobyły:

na poziomie klas IV - kl. IVd wych. p. M. Solecka
na poziomie klas V - kl. Vc wych p. D. Lisowska

    W konkursie klas VI przedstawiciele odpowiadali na pytania dotyczące Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Informacje sięgały historii puszczy oraz najnowszych danych o gatunkach chronionych, rezerwatach i pomnikach przyrody. Największą wiedzę posiadali uczniowie z klasy VId - wych. p. Dorota Lisowska. Zwycięzcy otrzymali od p. Beaty Waluś pięknie wydane informatory o parku. Reprezentowała ona Zarząd Kozienickiego Parku Krajobrazowego, będąc jednocześnie gościem honorowym i ekspertem.
    Dla naszych najmłodszych uczniów z klas I - III ogłosiłam konkurs literacko- plastyczny w formie listu Ziemi do ludzi. Chciałam, żeby cała społeczność naszej szkoły uczestniczyła w tym święcie. Otrzymałam 19 prac tylko z dwóch klas I c i III c. O pomoc w ocenie listów poprosiłam polonistkę p. Elżbietę Sztobryn i plastyczkę p. Dorotę Lisowską, której przy okazji dziękuję za wykonanie plansz do dekoracji sali.
Wybrałyśmy 3 najładniejsze, najciekawsze prace. Laureatkami zostały:

Daria Mroczkowska - kl. Ic
Małgosia Nowakowska - kl. Ic
Basia Wąsik - kl. IIIc

Wyróżniłyśmy także listy Kasi Mąkosy z Ic, Agnieszki Majewskiej, Agnieszki Woźniak i Ani Figurskiej z kl. IIIc.


KARTA ZDROWIA ZIEMII

    Z okazji Światowego Dnia Ziemi opracowałam "KARTĘ ZDROWIA ZIEMI" żeby przybliżyć wszystkim zainteresowanym, jakie problemy są dla naszej planety najistotniejsze, co złego się dzieje. Jednocześnie chcę uświadomić, że to my ludzie robimy największe spustoszenie, nasze bezmyślne działania niszczą ją, powodują że staje się słaba i chora.

Podstawowe dane
Wiek - 4,6 miliarda lat
Obwód na równiku - 40 075 km
Średnica - 12 756 km
Oceany - 361 mln km2 [71 % powierzchni]
Lądy - 149 mln km2 [29 % powierzchni]

KLIMAT

    Klimat na kuli ziemskiej jest związany z położeniem geograficznym. W okolicach równika jest najcieplej, idąc ku biegunom coraz zimniej. Ale to człowiek zmienia klimat w skali całego świata. Przyczyną tego jest ogromne zanieczyszczenie powietrza dymami fabryk, hut, ciepłowni, elektrowni, spalinami samochodów. Zawierają one duże ilości niebezpiecznych gazów. Jeżeli ich nie zmniejszymy to przewiduje się, że do 2050 r średnia temperatura na powierzchni Ziemi wzrośnie o około 4°C. To niby niewiele, ale skutki mogą okazać się fatalne : roztopienie lodowców, podniesienie się poziomu wód, zalanie terenów niżej położonych. Obecne powodzie mogą wróżyć nadciągającą katastrofę klimatyczną.

WARSTWA OZONOWA

    Jest naszym zabezpieczeniem, gwarantem życia na Ziemi. Występuje ona nad powierzchnią naszej planety na wysokości 20 - 30 km. Chroni wszystkie żywe organizmy przed nadmiernym promieniowaniem Słońca. Jest ono przyczyną chorób oczu, skóry u człowieka i zwierząt, a u roślin niszczy chlorofil. Warstwa ozonu staje się coraz cieńsza, a w niektórych miejscach jest dziurawa. Ozon niszczą freony, gazy używane w sprayach, urządzeniach chłodniczych [lodówkach, zamrażarkach, klimatyzatorach].
    Zróbmy wszystko, żeby zapobiec dalszym zniszczeniom płaszcza ochronnego Ziemi.

ZASOBY WODY SŁODKIEJ

    Od nich zależy nasze życie. 97 % wód na Ziemi to wody słone, które są mało dla nas przydatne. Mamy do dyspozycji tylko 3% wody słodkiej, z tego aż 2% uwięzione jest w lodowcach. Dysponujemy więc znikomą ilością, a i tak nie umiemy jej racjonalnie wykorzystywać. Cieknący kran, wanny pełne wody, lejąca się bez przerwy woda w czasie mycia naczyń, zębów itp. to bezpowrotnie stracona życiodajna ciecz. Jest niezbędna w każdym organizmie żywym. Bez wody nie ma życia, a jej zasoby kurczą się bardzo szybko.
    Szacuje się, że około 75 % ludności świata nie ma dostatecznego zaopatrzenia w wodę odpowiedniej jakości.

LUDNOŚĆ

    Za czasów pierwszych faraonów na świecie żyło około 10 mln ludzi, za czasów Kleopatry już 160 mln, za naszego króla Mieszka I już 320 mln. W okresie panowania Jana III Sobieskiego było około 500 mln ludzi.
Dokładniejsze dane mamy od 1900r., wtedy żyło 1 mld 600mln ludzi
w 1952r. 2 mld 800 mln
w 1987r. 5 mld
w 1995r. 5mld 500 mln
przewiduje się w XXI wiek wkroczymy jako sześciomiliardowa społeczność.
    Ten szybki wzrost ludności stwarza liczne problemy: jak wyżywić tyle ludzi, gdzie będą mieszkać i w jakich warunkach. Nie wszystkie tereny naszego globu nadają się do zamieszkania, czy uprawy roli. W tej chwili najliczniejszym narodem na Ziemi są Chińczycy - jest ich około miliard.

GLEBA

    Jest to miejsce życia olbrzymiej ilości gatunków bakterii, grzybów, owadów, dżdżownic, pajęczaków, ślimaków. Tylko 10% powierzchni Ziemi to gleby nadające się pod uprawę. Reszta to obszary podbiegunowe, górzyste tereny, pustynie oraz miasta, koleje, autostrady, lotniska.
    Powierzchnia terenów uprawnych maleje w dużym tempie na skutek: erozji wietrznej, wodnej, zanieczyszczeń przy drogach związkami ołowiu, skażenia radioaktywnego [wskutek awarii elektrowni jądrowych].

PUSTYNIE

    Niewłaściwe użytkowanie gruntów powoduje powiększanie się obszarów pustynnych o około 6 mln ha rocznie. W największej mierze dotyczy to pustyni Sahary.
    Jej obszar powiększa się rocznie o kilka kilometrów w kierunku południowym.
Przyczyną ciągłego powiększania się obszarów pustynnych na świecie jest nadmierne wypasanie zwierząt hodowlanych, niewłaściwa uprawa roli, bezmyślne wycinanie drzew i krzewów przez miejscową ludność na opał lub budulec.
Największe pustynie to: Sahara w Afryce, Gobi w Azji, Mohave w Ameryce Północnej.
    W Polsce jest także pustynia. Położona jest w okolicach Olkusza i została nazwana Pustynią Błędowską. Chociaż zajmuje ona obszar około 30 km2 , to występują na niej ruchome piaski, a w sprzyjających warunkach można przeżyć fatamorganę.

OKRYWA LEŚNA

    Las to ogromna ilość drzew. Już w starożytności i u ludów pogańskich rozłożystym, starym drzewom oddawano cześć. Dziś na stojąco umierają, bo człowiekowi wydaje się, że może robić wszystko co mu się podoba i nie zważać na konsekwencje. Ale gdy zabraknie drzew, to może zabraknąć tlenu do oddychania dla wszystkich istot żywych.
Lasy spełniają olbrzymią rolę:
- gromadzą wielkie ilości wody
- są mieszkaniem ogromnej ilości zwierząt
- wiążą dwutlenek węgla, głównego sprawcę efektu cieplarnianego
- wydzielają niezbędny do życia tlen
- dostarczają różnorodnego pokarmu

    A jednak człowiek niszczy je. 60 % drzew iglastych w Europie środkowej jest zniszczonych na skutek zanieczyszczeń powietrza. Drzewa takie są bardziej narażone na śmierć, bo nie zrzucają liści na zimę i szybciej widać efekty choroby.
Lasy tropikalne kurczą się w tempie około 11 mln ha rocznie. Skutki odczuwamy już dziś: susze, powodzie, a w konsekwencji głód.
    W Polsce Białowieski Park Narodowy jest jednym z ostatnich obszarów puszczy pierwotnej w Europie, gdzie nie ma ingerencji człowieka.
    Największy obszar leśny na świecie znajduje się w dorzeczu Amazonki i nazwany jest płucami świata. Polska ma tylko jedno "płuco", które stanowi zielony obszar północno-wschodniej części kraju.

RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKÓW

    Tempo łącznego wymierania gatunków roślin i zwierząt szacuje się na kilkaset rocznie. Naukowcy przypuszczają, że w niesprzyjających warunkach z powierzchni Ziemi może zniknąć piąta część wszystkich gatunków w przeciągu 20 lat.
Tylko w Polsce 104 gatunki kręgowców są zagrożone wyginięciem. Wśród nich należy wspomnieć o płazach, których skrzek nie może rozwijać się w zakwaszonych wodach.
    Wymieranie gatunków jest rzeczą naturalną, ważne jest natomiast jak szybko się to odbywa.
Głównymi przyczynami wymierania różnych gatunków roślin i zwierząt jest: szybkie tempo urbanizacji, duże zanieczyszczenie środowiska, ochrona tylko na papierze.
    Istnieje Czerwona Księga, która zawiera spis gatunków zagrożonych wyginięciem pośrednio lub bezpośrednio z powodu nieodpowiednich działań człowieka.
    Ale od kilku lat istnieje także Zielona Księga, która jest naszą chlubą. Przedstawia ona gatunki, które człowiek ocalił od zagłady.

materiał przygotowała

mgr Wioletta BanaśPowrót do Top Secret