Opracowanie:
mgr Marzena Janduła

Pionki 14-12-2004r.

Koncert - "Wigilia Radości"
Integracja środowiskowa

    "Wigilia Radości" to przedsięwzięcie do powstania, którego przyczyniło się wiele osób: nauczyciele, uczniowie, rodzice. Na szczególne wyróżnienie zasługują absolwentki Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pionkach Agata Chojnicka i Marta Jasiorowska, które brały udział w przedstawieniu K. Dicensa "Opowieść wigilijna" wystawionym na głównej scenie Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego Radomiu .


M. Jasiorowska i A. Chojnicka w roli Marty i córek Państwa Cratchit.


Kunszt aktorski wykazali również uczniowie z innych szkół.


Wspólna gra młodych aktorów to element integracji międzyszkolnej Pionek i Radomia.

    Koncert "Wigilia Radości" miał na celu wspólne kolędowanie, na które przybyli również rodzice Marty i Agaty.

    Współorganizatorami Koncertu była klasa 2a z PSP Nr 5 w Pionkach pod kierunkiem wychowawcy pani Marzeny Janduły i wychowankowie pani Anety Gałkowskiej.

    Uczniowie PSP Nr 5 w Pionkach wykonali karty świąteczne i zgromadzili zabawki dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka i Domów Opieki Społecznej. Otrzymaliśmy dar w postaci pracy plastycznej własnoręcznie namalowanej przez wychowanka Internatu, Ośrodka Szkolno Wychowawczego Radomiu.

    Uroczystość wigilijną rozpoczął ksiądz biskup Zygmunt Zimowski. Łamaliśmy się opłatkiem, były życzenia, a następnie poczęstunek.

    Rodzice uczniów z klasy IIa PSP nr 5 w Pionkach upiekły ciasta. Przy suto zastawionych stołach mogliśmy świętować, kolędować i być z tymi, którzy nie mają rodzin, są samotni lub potrzebują szczególnego ciepła i serca.

    Informacja o naszym koncercie ukazała się również gazecie lokalnej "Nad Zagożdżonką" (grudzień 2004).

Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania uroczystości.

Współorganizator:
Marzena Janduła

nuczyciel PSP Nr 5 im. Jana Pawła II w PionkachPowrót do Top Secret