Opracowanie:
mgr Barbara Wójcik
mgr Monika Dziekan

"Piątka na Piątkę"
AUTORSKI PROGRAM GAZETKI SZKOLNEJ

CELE:

Redagowanie pisemka

 • rozwija kompetencje komunikacyjne ucznia,
 • kreuje pozycje ucznia w grupie, co jest szczególnie atrakcyjne dla młodych ludzi,
 • przyczynia się do poznawania różnych form pracy dziennikarskiej,
 • kształci umiejętność pracy w grupie,
 • uczy dyscypliny
 • uczy selekcji wypowiedzi,
 • uczy trudnej sztuki wypowiedzi precyzyjnej, zwięzłej, zrozumiałej dla innych,
 • uczy odpowiedzialności za słowo.

Czasopismo uczniowskie

 • wyzwala działania twórcze,
 • inspiruje twórczość literacką,
 • pełni ważną funkcję w edukacji kulturalnej,
 • jest nośnikiem informacji,
 • uczy sztuki wypowiadania krytyki (lub przeciwnie - pochwały).

METODY:

 • poszukująca, burza mózgów, giełda pomysłów,
 • wywiad, poglądowości operatywnej, dyskusja, praca z tekstem

FORMY PRACY:

 • poznawanie gatunków dziennikarskich takich jak: wywiad, recenzja, sonda, artykuł,
 • wspólna praca nad danym gatunkiem (wspólne czytanie, redagowanie),
 • samodzielne przygotowanie wypowiedzi w określonym gatunku,
 • dyskusja nad tekstem,
 • różne ćwiczenia językowe,
 • praca indywidualna z redaktorami- dopracowywanie tekstów, korekta,
 • praca nad konkretnymi tekstami,
 • kompletowanie materiałów,
 • przegląd prasy dziecięcej, młodzieżowej,
 • przegląd nowości książkowych, pisanie recenzji nowych książek,
 • współpraca z Samorządem Uczniowskim, pielęgniarką szkolną i biblioteką.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GAZETKI

SEKCJE:

DZIENNIKARSKA - autorzy artykułów i innych tekstów, reporterzy, przeprowadzający wywiady, graficy, autorzy krzyżówek,

REDAKCYJNA - osoby zajmujące się redakcją materiałów dostarczonych przez sekcję dziennikarską, osoby odpowiadające za dobór materiału, wizję i kształt gazetki,

EDYTORSKO-POLIGRAFICZNA - czyli tzw. zaplecze techniczne redakcji, składacze, osoby odpowiedzialne za ostateczny kształt gazety i za jej powielanie.

DZIAŁY:

 1. WYWIAD ZE ZNANĄ POSTACIĄ czyli rozmowy z ludźmi, którzy swą osobowością mogą zainteresować społeczność uczniowską.
 2. NASZA TWÓRCZOŚĆ czyli wiersze, opowiadania, baśnie i inne pisane przez uczniów utwory.
 3. SAVOIR-VIVRE czyli zasady dobrego zachowania się w różnych sytuacjach.
 4. WKŁADKA OKOLICZNOŚCIOWA czyli Dzień Nauczyciela, Boże Narodzenie, Walentynki, Wielkanoc itp.
 5. TO WARTO WIEDZIEĆ czyli ciekawostki ze świata ludzi, zwierząt i roślin.
 6. Z ŻYCIA SZKOŁY czyli najważniejsze wydarzenia, konkursy.
 7. MAŁE CO NIECO czyli humor i rozrywka.
 8. KĄCIK SPRAW BIEŻĄCYCH czyli artykuły, recenzje, opinie, apele.

Plan pracy koła redakcyjnego

L.p.

Problematyka spotkań

1.

Spotkanie organizacyjne:
 • omówienie planu pracy koła,
 • zapisy,
 • ustalenie terminów spotkań.

2.

Tworzymy i wydajemy naszą gazetkę:
 • prace redakcyjne,
 • ustalenie tytułu pisemka oraz określenie stałych "kącików",
 • przydział zadań,

3.

Prace redakcyjne nad kolejnymi numerami gazetki:
 •     przydział zadań do opracowania wspólnego oraz samodzielnego,
 •     planowanie kolejnych numerów i ich zawartości wg kroków:
  1. dyskusja nad formułą,
  2. planowanie bieżącego wydania,
  3. redagowanie artykułów zgodnie z zasadami:
   • Nie zaczynamy od formy.
   • Piszemy krótko, zwięźle, zrozumiale.
   • Unikamy banału.
   • Poprawiamy samych siebie.
   • Nigdy nie dostarczamy redakcji tekstu bez tytułu.
   • Dozujemy wiedzę.
   • Przytaczamy poglądy odmienne od naszych.
   • Starannie oddzielamy fakty od komentarza.
   • Jeśli robimy wywiad- musimy zdawać sobie sprawę, dlaczego wybraliśmy tego, a nie innego rozmówcę.
  4. "obróbka" tekstu przed oddaniem do druku,
  5. drukowanie i kserowanie,
  6. kolportowanie.

4.

Posługujemy się terminologią dziennikarską:
 • czasopisma i ich rodzaje,
 • historia czasopiśmiennictwa w Polsce,
 • formy wypowiedzi prasowej: artykuł prasowy, notatka prasowa, sprawozdanie, wywiad, reklama,
 • pojęcia: czołówka, szpalta, łamy, winieta, kolumna,
 • najwybitniejsi dziennikarze polscy.

5.

Artykuł prasowy i jego przygotowanie:
 • selekcja materiału,
 • obiektywizm prasowy,
 • stosowanie uzwięźlających środków składniowych.

6.

Przygotowujemy notatkę prasową -
 • ujęcie lakoniczne, eksponujące najważniejsze fakty jako wyróżnik tej formy wypowiedzi
 • próby redakcyjne.

7.

Prasowe tytuły znaczą wiele:
 • tytuł jako zapowiedź ogólnej tematyki,
 • określenie adresata,
 • informowanie o częstotliwości ukazywania się kolejnych numerów.

8.

"Nad własną dróżką się zastanów, nie chadzaj w stadzie baranów."

J. Sztaudynger

 • wyrabianie umiejętności krytycznego odbioru wszelkich tekstów.

9.

Krytyczny przegląd prasy czytanej w domu:
 • analiza przyniesionych materiałów,
 • obiektywizm i subiektywizm zamieszczanych tekstów.

10.

Sprawozdanie jako forma wypowiedzi:
 • cechy sprawozdania,
 • rodzaje sprawozdań,
 • sprawozdania w prasie,
 • samodzielne próby redakcyjne,
 • dyskusja dotycząca opracowanych tekstów.

11.

Wywiad jako forma wypowiedzi:
 • zasady przeprowadzania wywiadu,
 • kultura słowa,
 • samodzielne próby redakcyjne,
 • dyskusja dotycząca opracowanych tekstów.

12.

Prasa regionalna - przegląd czasopism:
 • podział czasopism ze względu na częstotliwość ukazywania się,
 • wyszukiwanie informacji o naszym mieście.


Powrót do Top Secret