ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA - ODPADY

    Zanieczyszczenie środowiska jest ostatnio często powracającym tematem zarówno w mediach, w prasie, na konferencjach naukowych, jak i w domach prywatnych. Dużo mówi się na ten temat, lecz ciągle zbyt mało się robi, żeby ograniczyć zanieczyszczanie środowiska.
    Tak dzieje się nie tylko u nas w Polsce, ale także w całej Europie.
Raport Europejskiej Agencji Środowiska na temat Środowisko w Unii Europejskiej na przełomie stuleci jasno określa sytuację dotyczącą m.in. odpadów: Kraje Unii Europejskiej wytwarzają i transportują coraz większe ilości odpadów stałych. Cele określone w "Strategii odpadowej UE" nie zostały osiągnięte. Działania zaradcze dotyczące odpadów nie ustabilizowały procesów ich wytwarzania, a składowanie ich na wysypiskach, pomimo znacznego postępu w procesach ich odzyskiwania i wtórnego przetwarzania jest wciąż najbardziej popularną metodą zagospodarowywania odpadów.
    Wtórne wykorzystanie szkła i papieru wciąż wzrasta, lecz niewystarczająco szybko, aby zredukować ogólne ilości wytwarzanych odpadów tego typu.
    Łatwo można więc zauważyć, że rośnie góra śmieci, która zagraża środowisku. Aby zmienić tą sytuację należy przekonać społeczeństwo do segregowania i powtórnego przetwarzania odpadów. I nie mogą to być jedynie sporadyczne przypadki, lecz systematyczne, zorganizowane i masowe działanie wszystkich ludzi.
    Myślę, że naukę o możliwościach zagospodarowywania odpadów należy zacząć jak najwcześniej, już w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym. Zdobyte w tym wieku wiadomości i umiejętności kształtują postawy młodych ludzi na całe ich życie.
    Mając na uwadze potrzebę edukacji ekologicznej dotyczącej odpadów opracowałam projekt zajęć na ww. temat na I etapie edukacyjnym w nauczaniu zintegrowanym. Myślę, że może to być pierwszy mały kroczek w walce o czyste środowisko.
PROJEKT ZAJĘĆ NA TEMAT ODPADÓW
na I etapie edukacyjnym w nauczaniu zintegrowanym

Cele:

 • uświadomienie uczniom faktu "produkowania" śmieci w każdym domu
 • zwrócenie uwagi na bezmyślne wyrzucanie odpadów do kosza
 • poznanie rodzajów odpadów
 • nauka segregacji odpadów
 • przygotowanie dzieci do podejmowania świadomych działań, by ograniczyć ilość śmieci
 • kształtowanie wrażliwości na otaczające nas środowisko
Metody: pogadanka, rozmowa kierowana, dyskusja bez słów, metoda problemowa
Formy: zbiorowa jednolita, zbiorowa zróżnicowana, grupowa
Pomoce: worek na odpady, przykładowe odpady, opaska na oczy, karton, flamastry, wycinanki, instrumenty perkusyjne, kosze lub pudła z napisami: plastik, metal, papier, szkło, tekstylia, odpady organiczne, różnego rodzaju siatki i torebki na zakupy, opakowania po kosmetykach, plakat - oznakowanie recyklingu, plansze i naklejki związane z tematem Odpady, podręcznik do nauczania zintegrowanego.

 

Krąg tematyczny

Temat dnia

Edukacja
polonistyczno-społeczna

Edukacja przyrodnicza

Edukacja matematyczna

Edukacja
plastyczno-techniczna

Edukacja
muzyczno-ruchowa

1

2

3

4

5

6

7

Zanieczyszczenie środowiska-odpady (3 dni)

Przyglądamy się odpadom

Rozmowa z uczniami na temat:
- Co to są śmiecie? (nieużyteczne już produkty ludzkiej działalności)
- Kto je wytwarza? (gospodarstwa domowe, sklepy, szkoły, biura, urzędy, fabryki i przedsiębiorstwa)
- Co zawiera kosz na śmieci?

 • praca w grupach - uczniowie mają za zadanie wypisać wszystko, co wrzucili wczoraj do kosza
 • prezentacja wyników
 • dzielenie się swoimi spostrzeżeniami
 • podsumowanie - zwrócenie uwagi na bezmyślne wrzucanie odpadów do kosza

Indywidualne układanie haseł nt. walki z nadmiarem śmieci np.: Kartkę 3x zapisz nim do kosza trafi! Wybór najładniejszego hasła.
Rodzaje zdań - zdania rozkazujące.
Podsumowanie zajęć.

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 - rozwiązywanie zadań tekstowych na temat odpadów, np.: Na wysypisko przyjechała ciężarówka z 10t odpadów. Druga ciężarówka przywiozła jeszcze 20 t. Ile odpadów przywieziono razem?

Tworzenie plakatów pt.: Walka z nadmiarem śmieci - praca grupowa

Rytmiczne odczytywanie wybranego hasła. Próby tworzenia prostego akompaniamentu perkusyjnego do tekstu.
Łączenie tekstu i melodii z ruchem - rap.

Poznajemy rodzaje odpadów

Rozmowa z uczniami na temat:
- Czy wszystkie śmieci muszą trafić na wysypisko śmieci?
    * karteczki - dyskusja bez słów
- Czy można jeszcze coś z nich zrobić? (propozycja dla dzieci wykonania zabawki z odpadów)
- W jaki sposób przemysł potrafi wykorzystywać odpady?
Pogadanka nt. ponownego wykorzystania odpadów, czyli recyklingu.
Nauka segregowania śmieci - Odpadowa ciuciubabka.
Tworzenie rodziny wyrazu śmieć oraz wyrazów pokrewnych.
Podsumowanie zajęć.

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 - rozwiązywanie
zadań tekstowych na temat odpadów typu: W piwnicy Ani było 60 pustych butelek. Teraz zostało jej tylko 20, bo resztę oddała do punktu skupu szkła. Ile butelek Ania oddała do skupu?

Wykonanie zabawki z odpadów np. przybornik szkolny z plastikowej butelki.

Zabawa pt. Odpadowa ciuciubabka - wybieramy kilkoro dzieci, zawiązujemy im opaskę na oczy i prosimy o wybranie z kosza lub pudła dowolnego przedmiotu - śmiecia. Dziecko ma rozpoznać po dotyku co to za przedmiot-śmieć, a po zdjęciu opaski wrzucić to do odpowiedniego pojemnika z napisem plastik, metal, papier, szkło, tekstylia, odpady organiczne.

Sami pomagamy środowisku

Rozmowa z uczniami na temat:
- Co mogą zrobić dzieci, żeby nie zwiększać góry śmieci?

 1. Mądry i przyjazny dla środowiska zakup towarów. Zabawa Czas na zakupy - ocena wyborów.
 2. Długi czas wykorzystywania towarów jako sposób na śmiecie - wykonywanie z odpadów przedmiotów użytecznych, dekoracyjnych lub zabawek.
 3. Segregowanie odpadów
 • recykling
 • kompost
 • spalanie

Układanie zdań z wyrazami: segregowanie, recykling.
Podsumowanie zajęć.

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 - rozwiązywanie zadań tekstowych na temat odpadów.

Wykonanie ramki na zdjęcie z odpadów papierowych, plastikowych, tekstylnych.

Zabawa pt. Czas na zakupy.

1. Na ławce stoją różnego rodzaju siatki i torebki na zakupy: zwykła reklamówka, kosz wiklinowy, torba papierowa, siatka z materiału. Dzieci mają za zadanie wybrać te siatki i torebki, które nie są szkodliwe dla środowiska.

2. Robimy zakupy w sklepie kosmetycznym - uczniowie wybierają spośród kosmetyków różne rodzaje: w kulce, w sprayu, w płynie itp.

 

materiał przygotowała

mgr Katarzyna StolarskaPowrót do Top Secret