Myślenie komputacyjne w szkole

[myślenie]

    Co to takiego myślenie komputacyjne?

    Myślenie komputacyjne to proces znajdowania rozwiązań do skomplikowanych otwartych problemów. Niekiedy w myśleniu komputacyjnym podkreśla się rolę jaką odgrywają komputery (wówczas myślenie komputacyjne jest rodzajem porządkowania danych i formułowania problemów oraz rozwiązań w taki sposób, by były zrozumiałe również dla komputerów) i dodaje etapy związane z tłumaczeniem rozwiązania na język zrozumiały dla komputera (programowanie, w tym kodowanie), a także znajdowania innych zastosowań danego algorytmu/rozwiązania (adaptacja do innych kontekstów). Choć myślenie komputacyjne brzmi abstrakcyjnie, jego elementy włączane są do programów związanych z nauką kodowania. W świecie tak szybko zmieniających się technologii nauka informatyki i TIK (technologi informacyjno-komunikacyjnych) ma coraz większe znaczenie. Rośnie liczba użytkowników Internetu, rosną zasoby WWW, a także możliwości, jakie daje nam sieć. Jednak to, czego uczymy się dziś, jutro może okazać się już nieaktualne i przestarzałe. Należy więc skupić uwagę na nauce znajdowania rozwiązań, na rozwiązywaniu problemów, analizie i tworzenia algorytmu (rozwiązanie danego problemu krok-po-kroku). Jeżeli zdobędziemy tę umiejętność, to TIK nie będzie dla nas stanowił problemu. Szkoła w tym zakresie, szczególnie w klasach młodszych, ma za zadanie pokazać, że każdy może nauczyć się podstaw, poszerzyć swój udział w obszarze informatyki.

    Od czego zacząć?

  • na początek polecam udział w Godzinie kodowania, która odbywa się każdego roku podczas Tygodnia Edukacji Informatycznej. W bieżącym roku szkolnym – 2017/2018 Tydzień Edukacji Informatycznej odbywał się 4-10 grudnia. Cały rok można jednak skorzystać z proponowanych w tym programie aktywności: Godzina kodowania
  • warto również zapoznać się z programem Mistrzowie Kodowania.  Nasza szkoła brała udział w tym programie w 2015 roku
  • poznać podstawy programowania, w naturalny sposób dzięki Scratch – interpretowany wizualny język programowania.  Jest to programowanie dla dzieci, programowanie dla nastolatków, programowanie dla każdego. Dzięki Scratch łatwo utworzyć swoje animacje, gry, programy oraz rozumieć, co to jest programowanie obiektowe, zdarzenia. Scratch jest darmowym środowiskiem, w którym można programować.

    Warto zwrócić uwagę, że programowanie to nie tylko nauka pisania skryptów, lecz także analiza danego problemu, odnalezienie jego rozwiązania w postaci algorytmu, dostosowanie go do możliwości i dopiero wtedy przetłumaczenie na odpowiedni język programowania (kodowanie). Programowanie to w gruncie rzeczy systemowe rozwiązywanie problemów (przy lub bez pomocy komputera) i dlatego tak ważne jest pojęcie myślenia komputacyjnego. Tym, czego powinni się uczyć wszyscy jest nie tyle samo programowanie, co zdobywanie umiejętności, jakich ono wymaga. A teraz czas, by od teorii przejść do działania i zacząć programować!

BIBLIOGRAFIA:

Zebrała: Katarzyna Stolarska

[Powrót]
Powrót do Top Secret