Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka
w klasach 4-6 Szkoły Podstawowej

    Zapraszam do zapoznania się z opracowaniem na temat kryteriów oceniania z przedmiotu Informatyka w szkole podstawowej. Poniżej przedstawione kryteria dotyczą uczniów klas 4-6 i prezentowane są dla każdej klasy oddzielnie. Całość zagadnień została podzielona na działy, a każdy dział posiada własne wymogi. Zaznaczyć należy przy tym, że uczniowie mają do czynienia z technologią informatyczną już od klasy I, w następującym obciążeniu tygodniowym:
klasy I do V - 1h/tydzień, klasa VI - 2h/tydzień.

Kryteria oceniania:

- klasa IV
- klasa V
- klasa VI

materiał przygotował
mgr inż. M. Warchoł


Powrót do Top Secret