KONSPEKT LEKCJI Z WYKORZYSTANIA EDYTORA TEKSTU

WordPad

KLASA II

Temat: Redagowanie życzeń na Dzień Matki - polecenia menu Wstaw edytora tekstu.

Czas: 45 minut.

I. Cele:

 1. Uczeń poznaje:
 • zasady korzystania z menu Wstaw edytora tekstu,
 • sposoby umieszczania daty, godziny i obiektu w dokumencie.
 1. Uczeń kształci:
 • umiejętność komunikowania się nauczyciel - uczeń,
 • umiejętność komunikowania się uczeń - uczeń,
 • umiejętność organizowania i planowania pracy,
 • umiejętność wstawiania Clipartów,
 • właściwe zachowanie wynikające ze specyfiki pracy w grupie.
 1. Uczeń rozumie:
 • konieczność poznania zasad korzystania z menu Wstaw przed przystąpieniem do realizacji zadań,
 1. Uczeń potrafi:
 • posługiwać się edytorem tekstu (zmieniać wielkość i kształt czcionki, dokonać pogrubienia, pochylania i podkreślenia znaków, wyrównania tekstu),
 • zorganizować pracę w grupie tak, aby dokładnie wykonać zadanie,
 • wykonać kartę z życzeniami dla na Dzień Matki wykorzystując menu Wstaw.

II. Metody pracy

 • pogadanka wstępna połączona z pokazem,
 • ćwiczenia praktyczne wykonywane w grupach.

III. Środki dydaktyczne

 • sprzęt komputerowy,
 • program WordPad,
 • drukarka,
 • tablica,
 • karta pracy.

PRZEBIEG LEKCJI

 1. Sprawdzenie obecności i podanie tematu lekcji.
 2. Nawiązanie do wiadomości uczniów zdobytych przy okazji pracy z edytorem tekstu i nabytych przy tej okazji umiejętności zmiany wielkości i kształtu czcionki, pogrubiania, pochylenia i podkreślenia znaków oraz wyrównania tekstu.
 3. Wprowadzenie nowych treści.
  Do tekstu, który napiszecie na Dzień Matki należy wstawić rysunek (ClipArt) przedstawiający wybrane przez was kwiaty. W tym celu klikamy w menu Wstaw/Obiekt polecenie Microsoft Clip Gallery, po czym wybieramy odpowiedni rysunek.
  Należy pamiętać o tym, że ClipArt zostanie tam wstawiony gdzie znajduje się kursor tekstu.

  Podczas wyjaśnień następuje demonstracja, jak należy to zrobić.
 1. Praktyczne poznanie funkcji menu Wstaw.
 • Redagowanie życzeń i wstawianie obiektów,
 • Uczniowie mający problemy z samodzielnym redagowaniem tekstu otrzymują przygotowane na karcie pracy życzenia, które należy przepisać uzupełniając luki w tekście.
 1. Drukowanie wykonanych życzeń.
 2. Wspólna prezentacja wszystkich rozwiązań (praca każdej grupy przypięta do tablicy, uczniowie otrzymują swoje wydruki do domu).
 1. Refleksja - dzieci opowiadają o swoich wrażeniach, co im sprawiło największą trudność. Czego się nauczyły.

KARTA PRACY UCZNIA

Przepisz podany tekst, uzupełnij brakujące wyrazy.

Kochana .......................
W dniu Twojego .................. składam ......
najserdeczniejsze .................. zdrowia, szczęścia
i spełnienia wszystkich ...........................

Twój kochający ..........

lub

Twoja ...............

materiał opracowała

mgr Lidia CzyżewskaPowrót do Top Secret