Opracowanie:
mgr M. Janduła


Pionki, dn. 29.01.2004r

"Spójrz inaczej - Nie jestem inny"
Koncert Noworoczny

    Obchody Europejskiego Roku Niepełnosprawnych 2003, rozpoczęte w roku szkolnym 2002/2003, były kontynuowane w PSP nr 5 w Pionkach w roku szkolnym 2003/2004. W myśl integracji środowiskowej uczniowie kl. Ia, Ib i Vf brały udział w koncercie charytatywnym na rzecz dzieci niepełnosprawnych, który odbył się w Sali Kongresowej w Warszawie na rzecz Fundacji "Dar serca". Bilety - cegiełki wsparły finansowo fundację na rzecz dzieci niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo, dzięki czemu można było dofinansować wypoczynek letni tychże dzieci.
    W naszej szkole przystąpiłam do organizacji koncertu noworocznego w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu pod hasłem "Spójrz inaczej - Nie jestem inny". Od października 2003 roku prowadziłam próby wokalno - artystyczne z uczennicami klasy VIa. Do organizacji włączyli się rodzice dziewczynek, którzy zadbali o przygotowanie strojów do występu. Wykonałam tablicę informacyjną dotyczącą obchodów roku niepełnosprawności w naszej placówce przy współpracy z moimi koleżankami - nauczycielami informatyki i plastyki. Dnia 28.01.2004 roku odbył się Koncert Noworoczny z udziałem uczennic PSP nr 5 w Pionkach: Marty Jasiorowskiej i Agaty Chojnickiej. Uczennice zaśpiewały i zatańczyły, a brawom nie było końca.

Za udział w występie otrzymały wyróżnienia i upominki.

    Wyróżniono naszą szkołę spośród wielu innych placówek, które przyłączyły się do Koncertu w integracji środowiskowej. Pan dyrektor PSP nr 5 w Pionkach otrzymał podziękowanie za udział w tym przedsięwzięciu. Otrzymaliśmy ogromną pomoc finansową ze strony Pana dyrektora, aby uczniowie z klas integracyjnych IIb i Vf mogli dojechać na koncert, a także zakupione zostały materiały do rekwizytów wykorzystywanych w czasie występu uczennic. Udział w koncercie wzięli również uczniowie z innych pionkowskich szkół.
    Cieszymy się ogromnie, że troska o dzieci, które potrzebują szczególnej opieki wychowawczej stała się najważniejszą sprawą w środowisku, w którym uczę i pracuję. Bo któż inny jak nie my, rodzice, wychowawcy i nauczyciele możemy dogłębnie wniknąć w problem właściwego wychowania naszych dzieci i stwarzania im możliwości dostrzegania innego, drugiego człowieka.
    Na zakończenie pragnę podziękować Panu Dyrektorowi PSP nr 5 w Pionkach, Nauczycielom i Rodzicom, którzy przyłączyli się do współorganizacji Koncertu na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

  organizator:
 Marzena Janduła
 nauczyciel PSP Nr 5
 im. Jana Pawła II w Pionkach.


Powrót do Top Secret