"Dobrze widzi się tylko sercem.
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu"
.
  Opracowanie:
mgr M. Janduła


Impreza integracyjna "Spójrz inaczej"
w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego
w Radomiu.

    Nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pionkach Pani Marzena Janduła nawiązała współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Radomiu ul. Kolejowa 22. Realizując program opiekuńczo-wychowawczy świetlicy szkolnej zwrócono uwagę na te treści wychowania, które przygotowują młodzież do aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym w pełnej integracji ze środowiskiem.

    "Przygotowanie przeze mnie wychowanków do wartościowego uczestnictwa w życiu kulturalnym, odbywa się między innymi przez kontakt z literaturą, sztuką, uczestnictwem w spektaklu teatralnym, aktywnym udziale w formach życia kulturalnego."

    W ramach współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym w Radomiu zaprezentowano umiejętności wokalno-taneczne naszych uczennic w integracji z dziećmi niepełnosprawnymi oraz środowiskiem kulturalnym Radomia i okolic. Dnia 12 czerwca 2003 r. na deskach Teatru Powszechnego w Radomiu odbyła się impreza integracyjna pod hasłem: "Spójrz inaczej" - w myśl przesłania Antoine de Saint Exupery "Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu", w związku z obchodami Europejskiego Roku Niepełnosprawnych.
    Dyrekcja naszej szkoły otrzymała oficjalne zaproszenie na uroczystą galę.

    Uroczystość składała się z wystawienia sztuki "Mały książę" przez młodzież Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radomiu pod kierunkiem nauczycielki Pani Beaty Nawrot.

    W artystycznej części tej uroczystości zaprezentowano występ wokalno-taneczny uczennic z PSP Nr 5 w Pionkach oraz z innych szkół regionu.

    Nasze uczennice - MARTA JASIOROWSKA klasa Va i AGATA CHOJNACKA klasa Va wystąpiły z programem artystycznym na scenie teatru radomskiego. Zaśpiewały piosenkę z lat 60 - tych "Serduszko puka" ze swoim układem tanecznym oraz na tle układu tanecznego formacji radomskiej CMG prowadzonej przez Pana Cezarego Gruszkę.

    Uczennice godnie zaprezentowały naszą placówkę. Występ został nagrodzony dużymi brawami. Na uroczystą galę zaproszono nauczycielkę Panią Anetę Gałkowską wraz z grupą dzieci z klasy integracyjnej oraz ich rodziców.

    Na zakończenie wręczono podziękowania organizatorom imprezy. Z rąk dyrektora biura poselskiego Wicemarszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polski Tomasza Nałęcza Pani Marzena Janduła otrzymała gratulacje i podziękowania za opiekę artystyczną i pomoc w przygotowaniu gali widowiskowej.

    Patronat medialny nad imprezą objęło m.in. "Echo Dnia". Dnia 14-15 czerwca 2003 r na stronie gazety można było dowiedzieć się o odbytej uroczystości z wyróżnieniem naszej szkoły.

    Pani Marzena Janduła zadowolona z sukcesów dzieci, składała im gratulacje.

    Uczennice otrzymały dyplomy uczestnictwa w uroczystości " Spójrz inaczej"

    Wszyscy jesteśmy dumni z występu uczennic z klasy V a, które godnie zaprezentowały naszą placówkę.

Podsumowanie i wnioski z uroczystości.

    Uśmiech na twarzach uczniów i zadowolenie z osiągniętego celu to sukces i motywacja do dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej dla każdego nauczyciela.
    Realizacja powyższych zadań wychowawczych pozwoli naszym uczniom odnaleźć się w samodzielnym, dorosłym życiu w integracji ze środowiskiem osób odbierających świat inaczej, zwracając uwagę na potrzeby drugiego człowieka w myśl przesłania - "Dobrze widzi się tylko sercem".

  Marzena Janduła - nauczyciel PSP Nr 5 w Pionkach.
Pionki dnia, 15 czerwca 2003 r.


Powrót do Top Secret