ABC Logopedy

czyli wskazania wizyty u logopedy

 1. Nieprawidłowa budowa anatomiczna narządów mowy (np.: krótki język, skrócone lub przyrośnięte wędzidełko pod językiem).
 2. Istnieją wątpliwości, co do tego, czy dziecko dobrze słyszy.
 3. Poszum nosowy mowy dziecka (dziecko mówi przez nos).
 4. Brak którejkolwiek z samogłosek tzw. ustnych (a, o, u, e, i, y).
 5. Międzyzębowa wymowa głosek s, z, c, dz, t, d (język wchodzi między zęby podczas mówienia).
 6. Zaburzona artykulacja wielu głosek czyniąca mowę niezrozumiałą.
 7. Ubezdźwięcznianie, tzn. zamiana głosek dźwięcznych na bezdźwięczne np.:
zamiast domek dziecko wymawia tomek
zamiast góra dziecko wymawia kula
zamiast budy dziecko wymawia buty
zamiast woda dziecko wymawia fota
zamiast zamek dziecko wymawia samek
 1. Niepłynność mówienia (dziecko zacina się podczas mówienia).
 2. Gardłowa wymowa głoski "r".
 3. Nieprawidłowa wymowa kilku głosek (zniekształcanie głosek lub zastępowanie ich innymi).
 4. Opóźniony rozwój mowy (dziecko rozwija się prawidłowo, rozumie, a nie mówi).

RODZICU PAMIĘTAJ!

 • Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy mowa Twojego dziecka rozwija się prawidłowo, to należy udać się do specjalisty.
 • Bardzo ważne jest wczesne wykrywanie u dzieci wad wymowy. Wady niezlikwidowane we właściwym czasie stają się przyczyną trudności i niepowodzeń szkolnych.
 
Opracowanie:
      logopeda szkolny
      Edyta Kobierzycka-Rybak


Powrót do Top Secret