ABC Logopedy

o czym każdy rodzic wiedzieć powinien...

  1. Rodzice powinni starać się mówić poprawnie. Trzeba pamiętać, że nie wolno zmiękczać i zdrabniać wyrazów przy dziecku (dzieci powinny mieć zapewniony prawidłowy wzorzec mowy).
  2. Rodzice powinni rozmawiać z dzieckiem. Rozmowa jest najważniejsza i buduje więź emocjonalną między rodzicami i dzieckiem. Wzbogaca słownictwo oraz doskonali umiejętność budowania zdań u dziecka.
  3. Rodzicie powinni dostarczać dziecku dostateczną ilość bodźców do mówienia (czytanie książek, wierszyków, śpiewanie piosenek, opowiadanie bajek).
  4. Rodzice powinni pozytywnie reagować na sygnał, iż dziecko chce z nimi rozmawiać (cierpliwie wysłuchać do końca, nie ironizować).
  5. Rodzice powinni obserwować swoje dziecko, aby jak najwcześniej interweniować.
  6. Rodzice powinni zaspokajać potrzeby uczuciowe dzieci bez względu na to, czy dziecko spełnia ich oczekiwania, czy te nie.
  7. Rodzicie powinni systematycznie ćwiczyć i współpracować z logopedą, jeżeli dziecko uczęszcza na terapię logopedyczną (trwałe efekty możemy osiągnąć tylko dzięki wykonywaniu ćwiczeń codziennie, przynajmniej przez 10 minut).

RODZICU PAMIĘTAJ!

  • Twoja rola ma bardzo duże znaczenie w rozwoju mowy dziecka.
  • Twoim obowiązkiem jest dbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka.
 
Opracowanie:
      logopeda szkolny
      Edyta Kobierzycka-Rybak


Powrót do Top Secret