Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019


10, 11 września 2018 r. Tajne wybory: przedstawicieli do rad klasowych  i po 1 przedstawicielu do Rady Rodziców, Zapoznanie z  WZO i wynikami diagnoz oraz zasadami korzystania z dziennika elektronicznego.
15, 16 listopada 2018 r. Analiza wyników nauczania i zachowania uczniów.
24, 25 stycznia 2019 r. Klasyfikacja uczniów po pierwszym półroczu.
29, 30 kwietnia 2019 r. Analiza wyników nauczania i zachowania uczniów.

 

Nauczyciele j. angielskiego, zajęć komputerowych i edukacji informatycznej oraz wychowania fizycznego uczący dzieci z klas 1-3 pełnią dyżur w dniu spotkania klas starszych – ewentualne inne konieczne formy kontaktu ustala wychowawca klasy.

 

 

 

Otwarte poniedziałki

[Powrót na stronę główną]
Powrót do tablicy ogłoszeń