Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017


Spotkania z rodzicami:

19-20 września 2016 r. Spotkania organizacyjne dla rodziców oddziałów przedszkolnych i klas I-VI.
(Tajne wybory: przedstawicieli do rad klasowych i po 1 przedstawicielu
 do Rady Rodziców, zapoznanie rodziców ze statutem, WZO i wynikami diagnoz.)
16-17 listopada 2016 r. Spotkanie dla rodziców oddziałów przedszkolnych i klas I-VI.
23-24 stycznia 2017 r. Spotkanie półroczne rodziców oddziałów przedszkolnych i klas I-VI.
9-10 maja 2017 r. Spotkanie rodziców oddziałów przedszkolnych i klas I-VI.

 

"Otwarte poniedziałki" - indywidualne spotkania z nauczycielami:

[Powrót na stronę główną]
Powrót do tablicy ogłoszeń